Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet är nära knutet till högskolans vision att vara en aktiv samhällsaktör som skapar kunskap i samverkan vilken i hög utsträckning är tillämpningsbar och har hög samhällsrelevans. Genom vår forskning kan vi tillsammans med andra bilda partnerskap för att öka kunskap om och lösningar för de hållbarhetsutmaningar som utpekas i Agenda 2030. Förutom att forskningen bidrar till kunskap om och för hållbar utveckling ska den bedrivas hållbart. Det gäller bland annat krav på att forskning bedrivs enligt god forskningssed, att forskningen begränsar klimatavtrycket från sina resor, tar hänsyn och bidrar till en god arbetsmiljö på lika villkor, inklusive jämställda förutsättningar för kvinnor och män att bedriva forskning.  

Ett viktigt medel för att nå våra mål är att tydligt integrera hållbar utveckling i kommande forskningsstrategi samt att ha ett bra forskningsstöd för att det ska vara enkelt för våra forskare att agera hållbart.  

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen