Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Klimatramverket för universitet och högskolor är ett samarbete mellan svenska lärosäten där varje lärosäte förbinder sig att inom valda målområden minska sin negativa klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet och det svenska Klimatpolitiska ramverket, med slutmålet nettonollutsläpp senast 2045.

Här kan du läsa om lärosätenas klimatnätverk.

De långsiktiga klimatmålen kan du läsa mer om nedan.

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad