Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att utveckla högskolans hållbarhetsarbete krävs en ändamålsenlig organisation som är tydligt förankrad i hela högskolans verksamhet, vilket görs via ett tydligt ledningssystem som är väl känt i organisationen. Dessutom ska högskolan enligt förordningen om miljöledning i myndigheter (209:907) ha ett miljöledningssystem som uppfyller förordningens krav. Hållbarhetsledningssystemet ska därför utformas så att det uppfyller miljöledningsförordningens krav.

Delmål

  • Ledningssystemet för hållbar utveckling är integrerat i Högskolan Västs övergripande ledningssystem för att säkerställa att Högskolan Västs verksamhet bidrar till hållbar utveckling.
  • Högskolans hållbarhetsarbete är transparent och präglat av öppenhet, där vi genom att kommunicera såväl goda resultat som utvecklingsområden skapar förutsättningar till utveckling internt och tillsammans med andra samhällsaktörer. 

Strategier

  • Fatta beslut om och implementera policy samt strategi för hållbar utveckling, rutin för planering och uppföljning av hållbarhetsarbetet samt beslut om inrättande av ett hållbarhetsråd.
  • Ta fram kommunikationsstrategi för hållbarhetsområdet.

Ansvar

  • Rektor och högskolans ledningsgrupp ansvarar för att fatta beslut om policy, högskoleövergripande mål och strategier för hållbarhetsarbetet samt för att genom strategiska beslut i verksamhetsplanen göra prioriteringar för att nå uppställda mål.  
  • Högskoledirektör leder förvaltningens arbete med att stödja planering, genomförande och uppföljning av högskolans hållbarhetsarbete.
  • Arbetsenhetschefer ansvarar för att ställa upp hållbarhetsmål och handlingsplaner för sitt hållbarhetsarbete på relevanta områden, genomföra och följa upp aktiviteter och utveckla verksamheten för att uppnå uppställda mål.

Kontakt


Senast uppdaterad