Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den största delen av dessa utsläpp bestäms av vilka livsmedel vi väljer att äta, men även faktorer som produktionssätt och matsvinn påverkar utsläppsnivåerna (Summary Report of the EAT-Lancet Commission 2019:17).   

Mål: Utsläppen från mat och servering ska, mätt i koldioxidekvivalenter, minska successivt och senast 2045 ligga på en nivå som är förenlig med uppfyllande av internationella och nationella klimatmål. De utsläpp som kvarstår kompenseras genom utsläppsminskningar samt negativa utsläpp av koldioxid på andra områden.

Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inriktas på att servera klimatsmart mat och dryck, minska matsvinn samt minimera användandet av klimatbelastande engångsprodukter. För att möjliggöra klimatsmarta val ska system utvecklas för att synliggöra klimatpåverkan från mat och dryck samt för att följa upp måluppfyllelsen för klimatpåverkan. Uppföljningsbara klimatkrav ska ställas vid upphandling av cateringtjänster och högskolan ska på olika sätt samverka och ställa hållbarhets- och klimatkrav på de restauranger som högskolan har avtal med. Även studenter och anställda uppmuntras att delta i högskolans arbete med att utveckla utbudet av mat och dryck på campus i en hållbar och klimatsmart riktning.  

Tabell över Mat och servering från Strategi för hållbar utveckling

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad