Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål: Högskolan Väst ska till 2045 successivt sänka sin klimatpåverkan från tjänsteresor till så nära noll som möjligt, där kvarvarande koldioxidutsläpp kompenseras genom negativa utsläpp på andra områden, som via koldioxidlagring och kolsänkor.  

Vi vill uppnå klimatmålet på ett sätt som kan kombineras med internationalisering, eftersom internationellt samarbete förutom att vara en förutsättning för vetenskaplig verksamhet av hög kvalitet också möjliggör forsknings- och utbildningssamarbeten som bidrar till klimatomställning på en global nivå. Att förena klimatmålet och internationalisering är en utmaning då koldioxidutsläppen från de internationella flygresorna utgör merparten av utsläppen från högskolans tjänsteresor. Framgång förutsätter här ett nytt sätt att se på internationellt samarbete, där samarbeten utan fysisk mobilitet får en större plats än tidigare, och där de resor som ändå genomförs görs på ett så klimatsmart sätt som möjligt.

  • Vi reser bara när vi måste

Tjänsteresor är inte ett självändamål utan ett medel för att nå andra verksamhetsmål och här ska klimatpåverkan alltid vägas in på samma sätt som pris. Resfria möten ska väljas då så är möjligt och Högskolan Väst ska i samverkan med andra vara med att utveckla den akademiska möteskulturen till att bli mer flexibel. Vi ska erbjuda digitalt deltagande på våra egna evenemang samt utveckla våra campusutbildningar till att bli mer flexibla än före covid 19-pandemin.

  • När vi måste resa, gör vi det klimatsmart

Klimatpåverkan ska redovisas i våra bokningssystem, för att möjliggöra val av klimatsmarta resor. Tåg ska väljas för alla resor under 50 mil vid inrikes resor samt när så är möjligt för längre resor och internationella resor. När vi flyger ska detta göras så klimatsmart som möjligt, till exempel genom att välja flygbolag med effektiva flygplan som körs på biobränsle och genom att undvika mellanlandningar. System för intern klimatväxling ska införas.   

  • Högskolan samverkar med fastighetsägare och Trollhättans stad för att främja klimatsmarta resor till och från Campus

Tabell över tjänsteresor och pendling från Strategi för hållbar utveckling

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad