Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Där ingår konkreta kunskaper och färdigheter kopplade till klimatfrågan, men även förmågan att beskriva, analysera och förstå komplexa sammanhang och tillsammans med andra hitta lösningar i den situation man befinner sig. Här är det också viktigt att under utbildningen både väcka och ta vara på studenters engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor, i ett sammanhang som präglas av samarbeten över disciplingränser samt i samverkan med omgivande samhället.

Mål: Våra utbildningar ska utveckla studenters förmåga att bidra till klimatomställning i sin kommande profession.

Vi ser kontinuerligt över och förändrar vid behov vårt utbud av program och kurser samt innehållet i våra befintliga utbildningar, för att utveckla relevanta kompetenser inom ramen för de ämnesområden studenterna befinner sig. Verktyg för att åstadkomma detta är kvalitetssystemet för utbildning samt att integrera hållbarhetsperspektivet i AIL-certifieringen av program. Klimatomställning är dessutom ett område som lämpar sig för tvärvetenskapliga samarbeten över ämnesgränser, där klimatfrågan hanteras utifrån olika perspektiv, till exempel vad gäller teknik, beteenden och organisering. För att uppnå målet förutsätts kompetens hos undervisande lärare och forskare kring klimatfrågan och dess relation till andra hållbarhetsfrågor och mål.

Mål: Högskolan ska ta vara på studenters engagemang i klimatfrågor och erbjuda möjligheter att genom arbetsintegrerat lärande vara med att bidra till högskolans och andra organisationers hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsperspektivet integreras i den pågående AIL-certifieringen av program, där studenter ges möjlighet att testa och utveckla sina kunskaper i olika typer av projekt. Det kan till exempel handla om att vara med i projekt kopplat till campusutveckling eller att utföra uppdrag kopplat till hållbarhet hos en arbetsgivare.  

Kontakt


Hanna Stafhammar Kjellgren

Hanna Stafhammar Kjellgren Kvalificerad utredare
hanna.stafhammar-kjellgren@hv.se
Senast uppdaterad