Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto på graffitimålning på en vägg innepå campus. Motivet är texten Högskolan Väst.

Högskolans konstverk med anledning av 30-årsjubileet som firas 2020 – en graffitimålning av Marcus Hank Tollbom.

Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla

Riksdagen fattade beslut om etableringen 1989 och högskolan lokaliserades till Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med rektor och förvaltning placerade i Trollhättan. Innan den formella etableringen hade högskoleutbildning sedan flera år varit förlagd till de tre städerna via Chalmers, Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet, organiserad under den gemensamma interimsorganisationen "Högskolekommittén för Fyrstad".

Hälsohögskolan Väst

I samband med att vårdhögskolorna blev förstatligade, införlivades år 2000 den landstingsdrivna Hälsohögskolan Väst i Vänersborg med Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Nytt namn - Högskolan Väst

Högskolan antog med regeringens tillstånd namnet Högskolan Väst den 1 januari 2006 i samband med att byggnationen för ett samlat campus i Trollhättan startade.

Högskolans utveckling - år för år

2022

 • Beslut togs om att inrätta högskolans styrkeområden Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik som kompletta akademiska miljöer
 • En ny bred samverkansplattform inrättas: Societal Impact Hub West
 • Högskolans rektor Martin Hellström får uppdrag som rektor vid Mälardalens universitet och JanTheliander utses till t f rektor från och med den 1 oktober och till det att ny rektor finns på plats
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter
 • Elisabeth Ohlson och Hanne Smidt Södergård utses till hedersdoktorer
 • Högskolan firar akademisk högtid med över cirka 40 nya professorer, docenter och doktorer

2021

 • Sveriges och världens förste doktor i Arbetsintegrerat lärande disputerar
 • Långsiktiga samverkansavtal skrevs med sex strategiska partners
 • Högst söktryck i landet bland lärosäten med brett utbildningsutbud - 1,6 förstahandssökande/plats
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter
 • Högskolestyrelsen beslutade om förändrad vision, tre övergripande mål med tillhörande strategier
 • Högskolan firar akademisk högtid med över 50 nya professorer, docenter och doktorer (framflyttat på grund av coronapandemin från 2020)

2020

 • Högskolan fyller 30 år
 • Forskarutbildning inom Arbetsintegrerat lärande antar sin första doktorander
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter
 • Maureen Drysdale, doktor i psykologi och professor vid University of Waterloo och St. Jerome's University i Kanada, utses till hedersdoktor
 • Högskolan utses till elitidrottsvänligt lärosäte
 • Mentorsverksamheten Näktergalen mellan studenter och skolelever startas

2019

 • Historiskt beslut togs om att som första lärosäte i världen inrätta Arbetsintegrerat lärande som forskarutbildningsämne
 • Kliniskt lärandecentrum invigs
 • Campusplan 2030 beslutades
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter.
 • 86 procent av examinerade studenter har arbete i relevant område 1-1,5 år efter sin examen
 • Projekt Artificiell influencer sjösätts för att med teknik locka ungdomar till teknikutbildningar
 • Ny funktion som vicerektor för forskning och forskarutbildning tillsätts

2018

 • Rekord i antalet studenter med 15 000 individer i utbildning
 • Formell start av Kommunakademin Väst - en ny samverkansarena mellan Högskolan Väst och 14 kommuner i Fyrbodal.
 • KK-miljö Primus invigs - en tioårig mångmiljonsatsning med stöd av KK-stiftelsen där forskning inom teknik kombineras med forskning inom lärande i arbetslivet.
 • En ny unik funktion tillsätts - vicerektor för Arbetsintegrerat lärande, AIL
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter.
 • Samverkansarenan Produktionstekniskt centrum fyller 10 år.
 • Högskolan firar akademisk högtid med rekordmånga professorer och doktorer

2017

 • Högskolans fjärde rektor, Martin Hellström, tillträder 1 januari.
 • Kommunakademin Väst - avtal skrivs runt en ny samverkansarena mellan Högskolan Väst och 14 kommuner i Fyrbodal.
 • Högskolan beviljas KK-miljö Primus - en tioårig mångmiljonsatsning med stöd av KK-stiftelsen.
 • Ett samarbetsavtal sluts mellan Högskolan Väst och Support Group Network, en förening som skapats av asylsökande på Restad Gård, Sveriges största asylboende.
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter.
 • Statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet besöker högskolan.

2016

 • Högskolan firar akademisk högtid och utser sin andra hedersdoktor
 • Över 50 personer i egen forskarutbildning.
 • Forskarutbildning i Informatik får betyget Hög kvalitet i nationell utvärdering.
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter.
 • Högskolans tredje rektor, Kerstin Norén, lämnar sin post vid årets slut och lämnar över till Martin Hellström.

2015

 • Högskolan firar 25 år
 • Efter en stadig ökning av antalet studenter under tio års tid minskar antalet registerade studenter på grund av minskat utbildningsanslag till cirka 11 500 från cirka 13 000 år 2014.
 • Söktrycket till högskolans utbildningar ligger i topp i landet med 1,7 sökande per plats.

2014

 • Högskolan utnämner sin förste hedersdoktor
 • Trollhättan, med Högskolan Väst som en central del, utses till Årets Studentstad av Sveriges Förenade Studentkårer, SFS.
 • Inför höstterminen 2014 sökte fler än någonsin till Högskolan Väst i första hand, över 7 000 stycken.

2013

 • Vision 2022 med tillhörande strategier beslutas av Högskolestyrelsen.
 • Högskolestyrelsen får ny ordförande, Eva Eriksson f d landshövding, och Jan Nygren avtackas efter sex år som ordförande.
 • Högskolestyrelsen beslutar att forskargruppen inom Barn- och ungdomsvetenskap är en vital forskningsmiljö. Detta betyder att högskolan nu har tre vitala forskningsmiljöer.
 • Under året startar ett program på avancerad nivå inom högskolans profilområde arbetsintegrerat lärande: Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling.

2012

 • Högskolan startar egen forskarutbildning inom Produktionsteknik, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande och Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.
 • Högskolan promoverar för första gången en egen doktor - Thomas Winman, i ämnet pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.
 • Under året etableras ett satellitkontor, med Europa som ansvarsområde, för världsorganisationen WACE (World Association for cooperative and work-integrated education) på högskolan.

2011

 • Högskolan erhåller forskarexamenstillstånd inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande.
 • Högskolan får examensrätt inom alla fyra examina i den nya lärarutbildningen.
 • Kerstin Norén tillträder som ny rektor den 1 september.
 • Jan Theliander tillträder som ny prorektor vid halvårsskiftet.

2010

 • Högskolan Väst fyller 20 år. Under året publiceras jubileumsboken "Högskolan Väst 20 år 1990-2010".
 • Den 1 juli avskaffas kårobligatoriet. Resultatet efter den första obligatoriefria terminen blir en anslutningsgrad på 35 procent.
 • Under året startas ett nytt treårigt program på grundnivå, Socialpsykiatrisk vård.
 • Högskolan får tillstånd att utfärda masterexamen inom barn- och ungdomsvetenskap varför en tvåårig utbildning startas parallellt med den redan planerade ettåriga magisterutbildningen inom området.
 • Högskolan Väst får godkända examenstillstånd för att utbilda förskollärare, yrkeslärare och ämneslärare i alla sökta ämnen förutom matematik, för såväl årskurs 7-9 som gymnasieskolan.
 • Högskolestyrelsen beslutar att forskargruppen LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, är en vital forskningsmiljö. Detta betyder att högskolan nu har två vitala forskningsmiljöer.
 • I oktober lämnar Högskolan Väst in ansökningar till Högskoleverket om att få examinera doktorer för områdena maskinteknik och arbetsintegrerat lärande.

2009

 • Regeringen öppnar möjlighet för högskolor att söka examensrätt för forskarutbildning inom avgränsade profilområden.
 • Högskolans kvalitetsarbete granskas i Högskoleverkets sista omgång av lärosätesgranskningar
 • Högskolan utses av Volvokoncernen till Preferred Academic Partner
 • Första disputationen hålls på nya campus. Marie Hjalmarsson blev först ut att försvara sin avhandling i de nya lokalerna i Trollhättan
 • Högskolan står värd för riksfinalen i Teknikåttan
 • Staffan Scheja ger invigningskonsert för högskolans nya Steinwayflygel

2008

 • Verksamheten på campus Vänersborg flyttar sommaren 2008 till campus Trollhättan. Invigning av nya campus 12-13 september.
 • Produktionstekniskt Centrum, PTC, invigs på Innovatum i Trollhättan. Högskolan Väst är en av fyra partners i PTC.
 • Premiär för högskolans första egna utbildningsmässa, Utbildning Väst.

2007

 • Verksamheten på campus Uddevalla flyttar i juni till nybyggt campus i Trollhättan.
 • Högskolan Väst ges rätt att utfärda masterexamen i maskinteknik.
 • Forskningskonferensen Uddevallasymposiet firar 10-årsjubileum.
 • Högskolan Väst sluter som första svenka högskola, tillsammans med Högskolan i Halmstad, utbytesavtal med universiten i Shanghai, Kina.

2006

Högskolan antar sitt nya namn Högskolan Väst den 1 januari.

I april får Högskolan Väst generell rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup. Beslut tas om ytterligare två magisterexamina med ämnesdjup - en i informatik och en i socialt arbete.

Högskolan genomför en historisk disputation - den första någonsin att genomföras på plats på Högskolan Väst.

Högskolan håller sin tredje akademiska högtid med professorsinstallation. 13 professorer installeras och för första gången installeras en kvinna.

2005

 • Regeringen beslutar den 26 maj att Högskolan i Trollhättan/Uddevalla från och med 1 januari 2006 byter namn till Högskolan Väst.
 • Sparbanksstiftelsen Väst gör sin hittills största enskilda donation: högskolan erhåller stöd om nära sex miljoner kronor. Medlen skall till stor del användas till att anställa gästprofessorer.
 • HTU genomför sin första magisterhögtid.
 • HTU utnämner sin första egna docent (Kerstin Grundén, informatik).

2004

 • HTU:s styrelse fattar beslut om att högskolans samlade campus skall ligga i Trollhättan.
 • HTU håller sin andra akademiska högtid med professorsinstallation. Sju professorer installeras.

2003

 •  HTU:s styrelse beslutar att högskolan skall samla sin verksamhet till ett campus.
 • Antalet studenter överstiger 10 000 st.
 • HTU får examinationsrätt i två djupmagisterutbildningar: maskinteknik och pedagogik.

2002

Professor Lars Ekedahl tar över som rektor efter Olof Blomqvist.

 • HTU håller sin första akademiska högtid med rektors- och professorsinstallation. Tre professorer installeras.

Nya utbildningar:

 • 3D-animation och konstnärlig gestaltning 120 p (förlagd till Stenebyskolan i Dalsland)
 • Digitala media för lärande och underhållning 120 p
 • Vuxnas lärande - arbetsintegrerat lärande 120 p

2001

Regeringen ger HTU nationellt uppdrag att utveckla det arbetsintegrerade lärandet - AIL

Nya utbildningar:

 • Strategisk kommunikation 140 p
 • Entreprenörskap och företagsutveckling 120 p
 • Filmproduktion 120 p

2000

 • Hälsohögskolan Väst i Vänersborg blir en del av HTU. 2000 blev m.a.o. HTU:s första år att genomföra utbildningar inom vårdområdet.
 • HTU får sin förste professor (Göran Olsson, industriell arbetsvetenskap).
 • HTU får sina första magisterexamensrättigheter, i psykologi.
 • HTU fyller 10 år och firar jubileum i november.

1999

 • Antalet studenter överstiger 5 000 st.

1998

Nya utbildningar:

 • Arbets- och organisationspsykologi 140 p
 • Data- och systemvetenskapligt program 120 p
 • Kultur och arbetsliv 120 p

1997

 • HTU får sina första fasta forskningsanslag från regeringen.

1994

 • Antalet studenter överstiger 2 000 st.

1993

 • HTU börjar erbjuda basårsutbildning.

1990

 • HTU etableras.
 • Olof Blomqvist utnämns till rektor.
Senast uppdaterad