Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningen är på heltid under ett läsår och innehåller kurser i svenska som andraspråk som behövs för grundläggande behörighet till högskolestudier, och akademiska kurser (30 hp) som förbereder för högre utbildning i Sverige.

Utbildningen kommer att stärka deltagarnas kunskaper i svenska, samtidigt som de utvecklar sina akademiska färdigheter och lär sig mer om det svenska utbildningssystemet, arbetslivet och samhället. Under utbildningen tar deltagarna del av forskning inom olika områden och får tillfälle att besöka olika utbildningar som de är intresserade av.

Deltagarna har under utbildningen tillgång till individuell studievägledning för att kunna sätta egna mål och planera för framtida studier.

Undervisningen sker på Högskolan Väst, Trollhättan.

Mer information


Senast uppdaterad