Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För utvärderingen utses sakkunniga bedömare, inklsive studentrepresentanter. Bedömarna går igenom skriftliga underlag och gör intervjuer och återkopplar till institutionen genom ett yttrande och en muntlig dialog.

Institutionsnämnd skriver därefter ett kort utlåtande som tillsammans med utvärderingsyttrandet lämnas till Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) för vidare hantering och bedömning. I mars varje år får högskolans ledningsgrupp en samlad rapport om utbildningskvalitet, som bland annat bygger på resultaten från dessa externa utvärderingar. 

Under 2024 utvärderas följande program:

 • Finans
 • IT & verksamhetsutveckling
 • Maskiningenjör
 • Tillverkningsteknik
 • Specialistsjuksköterska, inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Under 2023 utvärderades följande program: 

 • Webmaster
 • Digitala medier
 • 3D-animation och visualisering
 • Systemvetenskap - IT och samhälle
 • Elektroingenjör elektriska fordon
 • Elektroingenjör elkraft och hållbara elsystem
 • Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer
 • Robotik och automation
 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Mäklarekonom
   

Under 2022 utvärderades följande program: 

 • Specialistsjuksköterska, inriktning psykiatri
 • Högskoleingenjör datateknik

Kontakta registrator@hv.se om du är intresserad av att ta del av de externa bedömarnas yttrande för respektive program.

Senast uppdaterad