Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För granskningen utses sakkunniga bedömare från andra lärosäten, inklsive studentrepresentanter. Bedömarna går igenom skriftliga underlag och gör intervjuer och återkopplar till institutionen genom ett yttrande och en muntlig dialog.

Institutionsnämnd skriver därefter ett kort utlåtande som tillsammans med granskningsyttrandet lämnas till Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) för vidare hantering och bedömning. I mars varje år får högskolans ledningsgrupp en samlad rapport om utbildningskvalitet, som bland annat bygger på resultaten från dessa externa granskningar. 

Under 2022 granskades följande program: 

 • Specialistsjuksköterska, inriktning psykiatri
 • Högskoleingenjör datateknik

Under 2023 granskas följande program: 

 • Webmaster
 • Digitala medier
 • 3D-animation och visualisering
 • Systemvetenskap - IT och samhälle
 • Elektroingenjör elektriska fordon
 • Elektroingenjör elkraft och hållbara elsystem
 • Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer
 • Robotik och automation
 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Mäklarekonom


Kontakta registrator@hv.se om du är intresserad av att ta del av de externa granskarnas yttrande för respektive program.

Senast uppdaterad