Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

De tidigare vitala forskningsmiljöerna BUV (Barn- och ungdomsvetenskap), LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet) och PTV (Produktionsteknik Väst) granskades av externa sakkunniga bedömare 2016. Granskningsrapporten kan beställas från registrator@hv.se.

PTV externgranskades också i samband med uppstart av Högskolan Västs KK-miljö Primus, ARC18. 

Primus ARC Report 2018

Bilagor 

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen