Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursvärderingar

Efter varje kurs genomförs automatiskt en kursvärdering på samtliga kurser. Kursvärderingarna genomförs via Canvas efter kursens slut. Efter genomförd kursvärdering återkopplar den kursansvariga läraren till studenterna genom att publicera en ”kursvärderingsrespons” på kursens sida i Canvas.

Kursvärderingsrespons är en sammanställning av de studerandes synpunkter och förslag samt ansvarig lärares kommentarer kring detta. Kursvärderingsresponsen ska göras tillgänglig för de studerande inom fem veckor efter kursavslut.

Sök kursvärdering  https://www.hv.se/kursvardering

Årliga nämnduppföljningar av utbildningskvalitet

Institutionerna gör varje år en analys av kvaliteten i sina respektive utbildningsprogram. Här kan du ta del av de senaste rapporterna:

Utbildningskvalitet EI.pdf
Utbildningskvalitet IH.pdf
Utbildningskvalitet IV.pdf
Utbildningskvalitet IoS.pdf

 

Utifrån de institutionsvisa rapporterna gör Forsknings- och utbildningsnämnden en samlad analys av utbildningskvaliteten på hela högskolan. Här kan du ta del av den senaste rapporten: 

Kvalitetsrapport Högskolan Väst.pdf

 

Kvaliteten i högskolans två forskarutbildningar följs också upp varje år. Här kan du ta del av de rapporterna:

Kvalitetsrapport forskarutbildning Arbetsintegrerat lärande
Kvalitetsrapport forskarutbildning Produktionsteknik

Senast uppdaterad