Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nätverkskonferens för kvalitetssamordnare,
Högskolan Väst 22–23 oktober 2020

Anmälningsformulär finns längre ner på sidan. Där kan du även fylla i om du vill ha fortsatt information från nätverket även om du inte har möjlighet att delta på konferensen.

Program (ev små justeringar kan bli aktuella)

22 oktober      Digital konferens via Zoom

13:00-13:30    Välkomna, information, Högskolan Västs kvalitetsarbete (erfarenhet från pilot LSGforskning och utbildning) Liselott Lycke, kvalitetschef & Anna-Maria Blomgren, utredare

13:30-14:10    Erfarenhet från pilot LSG Forskning, Linnéuniversitetet, Veera Kainiemi, utredare Högskolan i Borås, Anders Nylund, kvalitetssamordnare

14:10-14:30    Fika, nätverka, samla frågor (slumpmässiga break out rooms)

14:30-15:10     Erfarenhet från pilot LSG Forskning
UKÄ:s projektledare, Kristina Tegler Jerselius
Erfarenhet från bedömare (pilot LSG forskning samt pilot att genomföra LSG forskning och utbildning samtidigt) Håkan Wiklund, prorektor, Mittuniversitetet & Jan-Erik Krusberg, Strategidirektör, Arcada, Helsingfors

15:10-15:30     Frågor och diskussion (slumpmässiga break out rooms)

15:30-16:30     Internationell utblick: Hur fungerar kvalitetssäkringssystemen i Norge, Finland, Danmark och Nederländerna i jämförelse med Sverige?
Geir Egil Dahle Øien, Professor, NTNU, Trondheim
Jan-Erik Krusberg, Strategidirektör, Arcada, Helsingfors
Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning, Högskolan Dalarna
Erwin van Rijswoud, Kvalitetssamordnare, Örebro Universitet

23 oktober    Digital konferens via Zoom

08:30-09:00     Spridning av goda exempel – SLU, Helena Eklund Snäll, utredare och kvalitetssamordnare Lotta Hansson, avdelningsdirektör

09:00-09:30     Projektet MERUT* (MEtoder för Relevansbedömning av UTbildning)
Johan Blaus, Näringslivssamverkan, KTH

09:30-10:00     Fika, reflektion och erfarenhetsutbyte (slumpmässiga break out rooms)

10:15-10:45     Framtidens kvalitetssäkringssystem
SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, Erwin van Rijswoud, Heidi Hansson och Jan Zirk

10:45-11:15     Workshop (slumpmässiga break out rooms)

11:15-11:30      Information om UKÄ:s ENQA-ansökan, Ulf Hedbjörk, UKÄ

11:30-12:00     Gemensam reflektion, sammanfattning, avslutning, nästa års möte (plats och datum)

Välkomna!
Liselott Lycke & Anna-Maria Blomgren, Högskolan Väst

 

*Metoder för relevansbedömningar av utbildningar
Vad ska en utbildning innehålla och hur ska den utformas och genomföras för att vara relevant i framtiden?
I projektet MERUT (MEtoder för Relevansbedömning av UTbildning) har sju lärosäten samarbetat för att ta fram metoder och verktyg för att synliggöra och bedöma utbildningars relevans. I projektet har ingått dialog med externa aktörer samt inventering av erfarenheter och goda exempel på samverkan kring relevansbedömning. Genom att diskutera själva relevansbegreppet och jämföra erfarenheter av olika tillvägagångssätt för att bedöma utbildningars relevans bidrar projektet till att utveckla lärosätenas kvalitetssystem.
MERUT har bland annat arbetat med att:
- Tydliggöra relevansbegreppet och dess tillämpning.
- Inventera och utvärdera existerande metoder för relevansbedömning.
- Ta fram förslag på nya metoder för relevansbedömning i samarbete med externa aktörer.
- Utveckla rekommendationer för relevansbedömning utifrån en intressentmodell för att använda i lärosätenas kvalitetssystem.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - GDPR
Läs mer om hur Högskolan Väst behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har här.

Senast uppdaterad