Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

UTBILDNINGSUtvärderingar 2019

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem 

 • Bedömargruppens yttrande kommer under april.

Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6 

Grundlärarexamen med inriktning F-3

Utbildning på forskarnivå, produktionsteknik 

UTBILDNINGSUtvärdering 2018

Utbildning på forskarnivå: Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Tematisk Utvärdering 2017

Hållbar utveckling inom utbildning

 • Utvärderingen visade att Högskolan Västs process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling.

  Rapport: Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling
  Tematisk utvärdering, del 1.  En sammanfattning av bedömargruppens slutsatser. Högskolan Väst, se sid. 19.
  Tematisk utvärdering, del 2. Bedömargruppens resultat per högskola. Högskolan Väst se sid. 55

UTBILDNINGSUtvärdering 2016

Utbildning på forskarnivå: Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Utvärderingar 2014

Omvårdnad, magister

Specialistsjuksköterskeexamen

Pedagogik

Socialt arbete och socialpedagogik

Sjuksköterskeexamen

Omvårdnad - vårdvetenskap

 • Kandidatexamen, hög kvalitet

Utvärderingar 2013

 • Högskolan Västs ingenjörsutbildningar håller hög kvalitet (nyhet)

Automation inriktning mot robotteknik

 • Magisterexamen, hög kvalitet

Datateknik

 • Kandidatexamen, bristande kvalitet

Elektroteknik

 • Kandidatexamen, hög kvalitet

Högskoleingenjör - elektronik

 • Yrkesexamen, hög kvalitet

Högskoleingenjör - lantmäteriteknik

 • Yrkesexamen, hög kvalitet

Högskoleingenjör - maskinteknik

 • Yrkesexamen, hög kvalitet

Maskinteknik

 • Kandidatexamen, hög kvalitet

Utvärderingar 2012


Psykologi

 • Kandidatexamen, hög kvalitet

Företagsekonomi

Sociologi

Informatik

 • Kandidatexamen, hög kvalitet

Statsvetenskap

 • Kandidatexamen, hög kvalitet

Engelska

 • Kandidatexamen, mycket hög kvalitet
Senast uppdaterad av Liselott Lycke