Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Totalt svarade cirka 39 000 anställda, doktorander och studenter vid 38 svenska lärosäten på enkäten. Studien är helt unik i sitt slag, någon motsvarande nationell studie har aldrig tidigare genomförts i Sverige.

Den plattform för forskning och samverkan som skapats syftar till att få forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Kunskapen ska sedan användas till att utveckla trygga och jämställda studie- och arbetsmiljöer.

Resultatet visar att Högskolan Väst, i likhet med högskolesektorn i helhet, uppvisar brister ifråga om psykosocial studie- och arbetsmiljö, vilket i praktiken handlar om problem med mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier och hot om våld, samt därtill hörande hälsoproblem.

Av de totalt cirka 100 frågor som ingick i studien har lärosätena fått tillgång till sina lokala svar på 45 frågor. För Högskolans Västs del kan resultatet kortfattat sammanfattas följande:

  • Till viss del behandlar både anställda och studenter varandra respektlöst. De tilltalar varandra på ett oprofessionellt sätt, ifrågasätter varandras kompetens och fäller kränkande kommentarer om varandra.
  • Det finns bristande respekt för andras kroppsliga integritet, såväl bland som mellan studenter och anställda.
  • Relativt många anställda och studenter har svårt att koppla av, är anspända, känslomässigt och fysiskt utmattade samt saknar ork och energi.

För den som vill veta mer finns en rapport som presenterar resultatet lite mer detaljerat:

Rapport prevalensstudien_ T.pdf

 

Under våren 2022 kommer Forsknings- och samverkansprogrammet att leverera en rapport om den samlade sektorn.

Högskolan Väst - Rutiner vid diskriminering och kränkande särbehandling (hv.se)

Kontakt


Carina Kullgren

Carina Kullgren Universitetslektor
carina.kullgren@hv.se
Senast uppdaterad