Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet heter UniSAFE och innebär för oss deltagande i en enkätstudie för att undersöka erfarenheter av genusbaserat våld och sexuella trakasserier och relaterade attityder och beteenden bland personal och studenter. Syftet är att bidra till ökad kunskap och metodik med målet att projektet ska resultera i konkreta rekommendationer, en verktygslåda och olika utbildningsinsatser för att ge oss bättre möjligheter att minska könsbaserat våld inom högre utbildning och forskningsorganisationer.

Om enkäten

En enkätlänk går ut till alla medarbetare och studenter den 7 mars 2022 och undersökningen kommer vara öppen under mars månad och en liten bit in i april (stängs den 3 april). Undersökningen är helt anonym, data samlas in via projektet men vi hjälper till att distribuera länk och undersökning. Enkäten och stödmaterial (integrerat i enkäten) ges på både svenska och engelska.

Stödfunktioner

Kopplat till enkäten finns både centrala och lokala stödfunktioner, exempelvis möjlighet till samtalsstöd via högskolans olika kanaler som företagshälsovård och Studenthälsan samt kontaktuppgifter till nationella stödlinjer. Kontaktuppgifterna finns presenterade inne i enkäten och du hittar dem också här:

Samtalsstöd

Studenthälsan: Studenter har möjlighet till samtalsstöd via Studenthälsan, Högskolan Väst - Studenthälsan (hv.se)

Företagshälsovården (medarbetare): Anställda har möjlighet att på eget initiativ, och utan att ansvarig chef informeras om det, kontakta och besöka företagshälsovården vid ett (1) tillfälle. För fler besök prata med din närmsta chef.

Kontaktuppgifter: Avonova, företagssköterska Åsa Ljungqvist som nås på tfn 010-2525112 alternativt via e-post asa.ljungquist@avonova.se

 

Mer information


Senast uppdaterad