Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På rektors uppdrag planeras och samordnas lika villkor genom HR-specialist/samordnare för lika villkor och Samordningsgruppen för lika villkor. Samordnare/HR-specialist initierar och bereder det högskoleövergripande arbetet i frågor som rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samarbete med studentombudsman/jurist, samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, Mångfaldscentrum, HR samt Studentkåren. I Samordningsgruppen för lika villkor processas förslag, underlag, upplägg och genomförandet av arbetet med lika villkor. Gruppen diskuterar, föreslår och formulerar mål och åtgärder i arbetet för lika villkor samt tar upp aktuella händelser och frågor inom området samt stödjer arbetsenheterna i deras lokala arbete.

Ordförande i Samordningsgruppen för lika villkor är Prorektor. Samordningsgruppen består också av ledningsrepresentanter från arbetsenheterna (som tillsammans med arbetsenhetschefer har i uppdrag att bevaka, driva och samordna arbetet med lika villkor på arbetsenhetsnivå), sakkunniga medarbetare på området samt representanter från arbetstagarna och studenterna.

Beatrice Löfström, HR-strateg och samordnare för lika villkor (sammankallande).
Jan Theliander, Prorektor och ordförande i samordningsgruppen för lika villkor  
Studentkåren (ordförande och/eller vice ordförande)
Elisabeth Jansson, ledningsrepresentant Institutionen för individ och samhälle
Ulla Fredriksson Larsson, ledningsrepresentant Institutionen för Hälsovetenskap
Åsa Axgärde, ledningsrepresentant Institutionen för ingenjörsvetenskap
Hanna Gadd, ledningsrepresentant Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP)
Maria Erlander, Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Linda Severinson, ledningsrepresentant Förvaltningen
Christian Master Östlund, ledningsrepresentant Institutionen för ekonomi och IT  
Carina Kullgren, Universitetslektor
Fredrik Sunnemark, Universitetslektor och Centrumledare Mångfaldscentrum
Victoria Sjöstedt, Facklig representant ST
Susanne Rath, Facklig representant SACO

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen