Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny forskning: Minskad skolsegregation när elever flyttas 

Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen av elevflytten. Resultatet visar en övervägande positiv bild. 
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation 


Vill minska flygets miljöpåverkan  

Lättare komponenter, mindre materialåtgång och lägre kostnader. Det är några av alla fördelar som flygindustrin får om de lyckas ersätta konventionella tillverkningstekniker med pulverbäddbaserad additiv tillverkning, ett av högskolans spetsområden. 
Ny kunskap kan bidra till att minska flygets miljöpåverkan 


Unga brottsmisstänkta vill att samhället reagerar

Hur viktig är den första reaktionen från samhället när en ung person blir polisanmäld för första gången på grund av misstanke om kriminalitet? Och att stöd erbjuds snabbt? Ny rapport från Högskolan Väst visar på vikten av en tidig insats.  
Unga brottsmisstänkta vill att samhället ska reagera  


Funkar det med robotar i klassrummet? 

Hur går undervisning med sociala robotar till och hur påverkas lärarrollen? Ny forskning till nytta för framtida skolutveckling och hur skolan formas. 
Hur är det att undervisa med sociala robotar? 

 

Senast uppdaterad