Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi som är anställda och studenter vid Högskolan Väst bryter ny mark och utmanar det som tas för givet. Vi ifrågasätter normer och traditioner – vi vågar ta ställning. Här bejakar vi och uppmuntrar det fria och kritiska tänkandet. Vi välkomnar alla. Studenterna möter kunniga och engagerade lärare och forskare, som brinner för att vässa sin pedagogik och AIL- metodik.

Här är lätt att få kontakt med varandra och det finns en naturlig och självklar öppenhet och närhet mellan studenter, kollegor och samverkanspartners. Campus möter våra behov när vi ses, såväl fysiskt som digitalt, och underlättar samarbete och kreativitet. Att studenterna har inflytande över sin utbildning är en självklarhet för oss. Vi har som medarbetare rätt förutsättningar för att tillsammans bygga och ta ansvar för en god arbetsmiljö och arbetsplatskultur. Vi inkluderar alla och uppmuntrar till att bidra och påverka. Och vi ser till att ha roligt på vägen.

Strategier

För att vi ska nå dessa tre mål och fullgöra vårt uppdrag med goda effekter för studenter, samverkansaktörer och samhället i stort behöver vi fokusera på ett antal områden. Till varje mål finns därför några utpekade strategier som lägger grunden för att vi framgångsrikt ska nå vår vision. Såväl mål som strategier följs upp årligen.

  • Utveckla vårt arbetssätt och lära av varandra utifrån perspektivet Arbetsintegrerat lärande (AIL).
  • Utveckla miljöer så att studenter och medarbetare vill vara här, utifrån Campusplan 2030.
  • Utveckla kvalitet, ledarskap och medarbetarskap i syfte att bidra till, vårda och stärka vår särart och vårt arbetsklimat.

Mål 2
Vi förbättrar världen varje dag


Mål 3
Vi är regionalt drivande, nationellt ledande och internationellt erkända

Senast uppdaterad