Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Strategier 

  • Vidareutveckla utbildningsutbudet kontinuerligt för att möta samhällets- och arbetslivets behov och studenternas efterfrågan regionalt, nationellt och internationellt.
  • Fortsätta tillgängliggöra all utbildning genom flexibla undervisningsformer och varierande pedagogiska upplägg.
  • Vidareutveckla internationella perspektiv med tydliga och definierade internationaliseringsinslag i all utbildning.
  • Vidareutveckla arbetet med att erkänna och validera kunskap som erhållits utanför det formella utbildningssystemet.
  • Vidareutveckla modeller och partnerskap för att möta arbetslivets och yrkesverksammas behov av kompetensväxling och kompetensutveckling.
  • Utveckla former för att studenterna ska kunna bidra till högskolans fortsatta utveckling som alumner.
Senast uppdaterad