Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi tar ansvar för lokal och regional samhällsutveckling som möter aktuella behov. Samtidigt anstränger vi oss för att höja blicken och agera med nationella och globala perspektiv för ögonen.

Vi har modet att satsa på vetenskaplig höjd och banbrytande internationell forskning och vill ligga i framkant inom våra styrkeområden. Att vässa och vårda våra unika styrkeområden är också en överlevnadsfråga. Där skapar vi ny mångvetenskaplig kunskap för att bli nationellt ledande och kunna göra avtryck internationellt.

Samtidigt tar vi ödmjukt in andras kunskap och ser ömsesidig samverkan som en självklarhet. I samverkan är vi flexibla och lyhörda men samtidigt drivande och professionella. Det är så här vi bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar. Det är så här vi som akademi kan göra skillnad.

Strategier

För att vi ska nå dessa tre mål och fullgöra vårt uppdrag med goda effekter för studenter, samverkansaktörer och samhället i stort behöver vi fokusera på ett antal områden. Till varje mål finns därför några utpekade strategier som lägger grunden för att vi framgångsrikt ska nå vår vision. Såväl mål som strategier följs upp årligen.

  • Kraftsamla verksamheten mot två kompletta akademiska miljöer, Arbetsintegrerat lärande och produktionsteknik, där vi integrerar samverkan, forskning och utbildning på alla nivåer.
  • Göra internationella perspektiv och samarbeten till en del av vår vardag.

Mål 1. Vi är modiga och hjälper varandra att växa

Mål 2. Vi förbättrar världen varje dag

Senast uppdaterad