Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nyheter

Påverka som lärare i projektet Digital Examination

 

Projektägare: Lars Johansson 
Projektledare: Maria Nilsson 

Styrgrupp: Niklas Ericsson, Åsa Mellquist, Lena Sjöberg, Monika Hattinger, Urban Carlén, Fredrick Frendin.
 

Delprojekt

Projektet Digital Examination bedrivs i tre parallella delprojekt vilka alla jobbar tätt tillsammans: 
 
Pedagogisk utveckling

Delprojektet syftar till att öka den pedagogiska kompetensen samt flexibiliteten vid digitala examinationer. Det ska med ett pedagogiskt förhållningssätt se över alla digitala examinationer. Det innebär att identifiera förbättringsområden, sprida goda exempel, samt utbilda lärare i nytt systemstöd för digital examination.  

Projektledare: Maria Nilsson 
Projektdeltagare: Emma Norberger 
 

Digital salstentamen

Delprojektet ska införa systemstöd för digital salstentamen samt bygga om och utrusta salar för digital salstentamen. SUNET (Swedish University Network) har upphandlat systemet Inspera som redan implementerats vid 14 andra lärosäten i Sverige. Högskolan kommer att avropa mot avtalet och implementera systemet. Under 2019 genomfördes en pilotstudie med digital salstentamen i vilken ett antal förutsättningar identifierades. Delprojektet tar vid och fortsätter arbetet utifrån dem.
 
Projektledare: Linda Severinson 
Projektdeltagare: Lisa Hed, Laila Jensen Sundgren, Mikael Andersson, Christian Jiresjö 
 

Administrativt stöd och process

Delprojektet ska se över och kvalitetssäkra regelverk, rutiner och processer kopplat till alla digitala examinationer. Det innebär att se över och skapa processer och rutiner för lärare, studenter och studenter med särskilt pedagogiskt stöd. Det innebär också att säkerställa en korrekt och säker informationshantering såsom arkivering, gallring och utlämning av teser och svar. 

Projektledare: Linda Severinson 
Projektdeltagare: Lisa Hed, Laila Jensen Sundgren 
 

Tidsplan

Höst 2022:

 • Projektplanering
 • Implementering av systemstödet Inspera för digital salstentamen
 • Planering inför ombyggnation och utrustning av lokaler

Vår 2023:

 • Test av Inspera
 • Framtagande av pedagogiskt utbildningsmaterial till lärare
 • Framtagande av information till studenter
 • Framtagande av utbildningspaket till tentamensvärdar
 • Se över alla digitala examinationer i relation till pedagogik och stöd
 • Ombyggnation av en sal med ca 50 platser, anpassad för digital salstentamen
 • Piloter i skarp salstentamen, max 50 studenter

Höst 2023:

 • Utbildning av lärare
 • Ombyggnation av en sal med ca 100 platser, anpassad för digital salstentamen
 • Piloter i skarp salstentamen med stora studentgrupper, max 150 studenter
 • Förberedelser inför breddinförande

Vår 2024:

 • Projektet avslutas och slutrapporteras 
   

Kontaktpersoner

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar! 

Projektägare/ledare


Projektmedlemmar


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen