Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gränsöverskridande samverkan har från första dagen varit kärnan i vår verksamhet, såväl när vi utbildar som när vi forskar.

Studenternas och samhällets behov står i centrum. Vi arbetar för att stärka våra studenter att bli kritiskt reflekterande och engagerade samhällsmedborgare med rätt kompetens till samhället.

Vi vill skapa förutsättningar för att akademi och omvärld möts och att teoretisk och praktisk kunskap flätas samman. På så sätt skapar vi tillsammans ny användbar kunskap till nytta för alla – så kan vi göra skillnad på riktigt. Det kallar vi för Arbetsintegrerat lärande, AIL, som också är vår övergripande profil.

Senast uppdaterad