Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Satsningar inom tre områden

 • Asylsökandes och nyanländas inkludering och delaktighet: ca 2 mnkr

 • Digitalisering med fokus på strategisk utveckling av pedagogiska modeller och lärande: ca 19 mnkr

 • Inrättande av meriteringsanställningar inom Primus samt AIL med inriktning mot Barn- och ungdomsvetenskap: ca 4 mnkr

Varför digitalisering och inkludering?


Digitaliseringen får ökad betydelse och har utpekats som nationellt prioriterat område (Regeringens digitaliseringsstrategi, västsvenska digitaliseringsinitiativet). Vi ska bidra till ett hållbart Sverige och behöver se människan i ett allt mer digitaliserat samhälle. Detta innebär att verksamheten ska utvecklas avseende användandet av digital teknik, pedagogisk utveckling och innehåll for att personal och studenter ska kunna möta framtidens utmaningar. Därför satsar högskolan kommande år på ett antal strategiska projekt inom digitalisering.

Högskolan strävar efter delaktighet hos medarbetare, studenter och samarbetspartners. Vi är öppna mot omvärlden och välkomnande mot dem vi möter och drivs av att möjliggöra människors potential, oavsett kön, ålder och bakgrund. Jämlikhet och allas lika värde är självklart. Vi vet att mångfald gör oss starkare och att ömsesidig samverkan är vår viktigaste framgångsfaktor. För att bli ännu bättre på att vara en aktiv samhällsaktör satsar högskolan strategiska medel på projekt som rör inkludering.

Projekt inom asylsökandes och nyanländas inkludering och delaktighet

 • Mångfald och inkludering i det lokala och globala
  Projektledare: Fredrik Sunnemark, Fredrik Sjögren, Kerstin von Brömssen

 • Implementering av process och metoder för arbetet med bedömning av reell kompetens
  Projektledare: Kajsa Ivarsson, Charlotta Lundqvist

 • Nyanländas etablering
  Projektledare: Kristina Furubacke

Projekt inom Digitalisering med fokus på strategisk utveckling av pedagogiska modeller och lärande

 • Digitalisering av utbildningsprogram IV
  Projektledare: Elise Glimsten, Mikael Ericsson

 • AIL-lärarutbildning – pedagogiska möjligheter för integrering av teori och praktik
  Projektledare: Cecilia Thorsen, Angelica Dahlman, Mona Tynkkinen, Christina Halvarsson

 • Digital Library Lab/IT Innovation Lab
  Projektledare: Monica Ljung, Tobias Ekenstam
 • Personalvetarprogrammet 2.0
  Projektledare: Rikard Hedlund, Gunne Grankvist

 • Digitalisering med fokus på strategisk utveckling av pedagogiska modeller och lärande
  Projektledare: Thomas Winman, Linn Gustavsson

 • Online-anpassad internationell master i Barn- och ungdomsvetenskap
  Projektledare: Ylva Svensson, Elin Almér

 • Virtual CNC-concept
  Projektledare: Tomas Beno, Linn Gustavsson

 • Profilstärkande och online-anpassade kurser vid Socialpedagogiska programmet
  Projektledare: Martin Molin, Anette Bolin

 • Internationalisation through Digital Education
  Projektledare: Per Assmo, Laurence Piper

 • Utveckling av nätbaserad kurs i samverkan med internationella partneruniversitet
  Projektledare: Susanne Forsgren-Gebring

 • Utveckling av Magisterprogram i AIL på Institutionen för individ och samhälle
  Projektledare: Marie Vesterlind, Anders Persson

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen