Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vision

Vår roll i en alltmer föränderlig, globaliserad och digitaliserad värld:
"Vi är en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler".

Visionen beskriver organisationens målbild som vi ständigt strävar mot och uttrycker vår roll och samhällsnytta. Visionen syftar till att skapa en intern samsyn kring hur organisationen ska utvecklas. Den är en kompass i det dagliga arbetet såväl som för den långsiktiga färdriktningen.

Vår vision ställer krav på oss. Att vara en aktiv samhällsaktör innebär att vi ser behov, tar ställning, tar initiativ och driver på utvecklingen. Vi agerar och verkar tillsammans med vår omvärld, vilket innebär att vi alltid söker samarbete utanför vår akademiska sfär. Och att göra kunskap tillgänglig för fler människor, innebär att vi tar vår samhällsroll på allvar och hela tiden strävar efter att bredda vår rekryteringsbas och nå fler personer. Detta ställer pedagogiska och kommunikativa krav på oss att vara tillgängliga, öppna och inkluderande.

VERKSAMHETSIDÉ

Vad vi gör och hur vi arbetar:
"Tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider vi kunskap, kompetens och lärande. För det är i mötet mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle som det bäst skapas insikter, problemlösningar och utveckling som möter dagens och framtidens behov och utmaningar"

Verksamhetsidén beskriver hur vår organisation arbetar mot visionen. I korta ordalag beskriver vår verksamhetsidé vårt övergripande syfte och existensberättigande samt hur vi löser vårt uppdrag.

Verksamhetsidén är densamma även om våra mål skulle bytas ut och ändras allteftersom de uppnås eller blir inaktuella.

KÄRNVÄRDEN

Vad vi är

Kärnvärdena beskriver organisationens egenskaper och vad som definierar  oss. Hur vi är och gör saker. Vår personlighet och vår identitet. Våra kärnvärden vägleder oss i allt vi gör. När var och en av oss som arbetar på Högskolan Väst lever upp till dem i vardagen har vi förutsättningar att arbeta mot visionen och upplevs som konsekventa och relevanta för vår omvärld.

Generösa

Ju fler som kan ta del av vår kunskap desto bättre. Alla relationer växer i ett ömsesidigt givande och tagande. Därför är vi hjälpsamma och jobbar aktivt med att dela med oss av kunskap, erfarenhet och kontakter. Vi gläds åt varandras framgångar och är generösa med  beröm, stöd och uppmuntran; kollegor emellan, till våra studenter och till våra samarbetspartners.

Inkluderande

Vi strävar efter delaktighet hos medarbetare, studenter och sam arbetspartners. Vi är öppna mot omvärlden och välkomnande mot dem vi möter och drivs av att möjliggöra människors potential, oavsett kön, ålder och bakgrund. Jämlikhet och allas lika värde är självklart. Vi vet att mångfald gör oss starkare och att ömsesidig samverkan är vår viktigaste framgångsfaktor.

Offensiva

Vi har en stark drivkraft att påverka och  utveckla samhälle och individ. Vi är lyhörda, modiga och vågar ta ställning. Här välkomnar vi nya idéer och egna initiativ. Vår ambition är att alltid ligga i framkant inom våra kunskapsområden. Därför är vi proaktiva, engagerade och tar ansvar för att saker blir gjorda; för  vår egen utveckling som lärosäte, för våra studenters utveckling, mot våra kollegor och  i vår samverkan.

"Crazy enough"

Vi är övertygade om att det finns nya och innovativa sätt att bedriva akademisk verksam­het. Därför bryter vi gärna ny mark, går egna vägar och ifrågasätter normer och traditioner. Vi är trygga i oss själva och stolta över det som gör oss unika. För vi är ”galna nog” att tro att samverkan är det bästa sättet att främja utbildning och forskning. Vi är ”galna nog” att satsa på vetenskaplig höjd och banbrytande internationell forskning, trots att vi är en mindre högskola. Vi är också ”kloka nog” att tro att alla vill utvecklas, oavsett bakgrund och ålder.

Position

Vad vi ska vara kända som:
Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL)
- kunskap och utveckling som skapas i mötet mellan akademin och omvärlden.

Positionen handlar om vad vi vill att omvärlden ska tänka om oss och vad som särskiljer oss från andra lärosäten. Helt enkelt vad vi framför allt vill att alla målgrupper ska veta om oss. Vi kommunicerar detta för att skapa en unik position i medvetandet hos våra målgrupper.

Det som gör oss unika och som är vår främsta styrka är Arbetsintegrerat lärande (AIL) – kunskap och utveckling som skapas i mötet mellan akademin och omvärlden.

Högskolan Väst har regeringens uppdrag att utveckla Arbetsintegrerat lärande och idag är vi landets ledande högskola när det gäller AIL i våra utbildningar. AIL är också ett av våra forskningsområden.

Om detta ska vi berätta och visa på nyttan som AIL innebär för våra olika intressenter. De ska veta varför det är en vinst för dem.

LÖFTE

Vad vi lovar och levererar:
Kunskap i samverkan

Varumärkeslöftet sätter ord på vår position och beskriver vad vi erbjuder och vad var och en som kommer i kontakt med oss har rätt att förvänta sig och vad vi alla ska göra vårt yttersta för att alltid leverera.

Starka varumärken lovar vad de kan hålla och levererar alltid minst det man förväntat sig. Samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och offentlig sektor är själva grunden för vår verksamhet. Och det är vad vi lovar våra målgrupper.

 

Mer om varumärket

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen