Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Med anledning av händelserna på Umeå Universitet ( https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/umea-universitet-utsatt-for-cyberattack-onda-avsikter) har IT som en säkerhetsåtgärd prioriterat att konfigurera vårt VPN så det framgent kommer krävas multifaktorsautentisering för att logga in. IT byter autentiseringmetod för alla användare under fredagseftermiddagen vilket troligen kommer göra att ni som jobbar över VPN kommer kopplas ner och behöva koppla upp på nytt.

För att koppla upp med single sign on behöver ni redigera profilen i Forticlient.

Guide finns här: https://topdesk.hv.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=c2b2dbd65bd94d828dd7c8884de38ef0

Senast uppdaterad