Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det är det amerikanska företaget Instructure som utvecklar Canvas på webben och Canvas app. Versionen för Canvas vi har testat är version 6.21.0 offentliggjord 20 mars 2023. Canvas förvaltas av Avdelningen för pedagogiskt stöd och utveckling vid Högskolan Väst. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Canvas på webben och Canvas app, nedan kallad enbart Canvas, och vi arbetar kontinuerligt genom att informera undervisande personal hur man i Canvas kan göra sina kurser mer tillgängliga.

Tillgänglighet i Canvas

Canvas är en kommersiell produkt, designad och utvecklad i enlighet med den internationellt erkända standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tester av systemet utförs regelbundet av leverantören Instructure. På denna sida kan du läsa mer om Instructures arbete kring att förbättra tillgängligheten i Canvas. Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi är medvetna om att Canvas ännu inte uppfyller alla tillgänglighetskriterier på grund av de brister som beskrivs nedan och är därför delvis förenlig med kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (den s.k. DOS-lagen). Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram 142 riktlinjer för webbplatser i offentlig service, som bygger på  standarden WCAG. Det är dessa riktlinjer vi jämfört Canvas mot. 

Innehåll som inte är tillgängligt – kända brister

  • Dokument: Vissa uppladdade wordfiler, pdf-filer och eventuella andra filtyper är inte tillgängliga enligt riktlinje nr 88.
  • Video: Det finns videofilmer i lärplattformen som saknar undertexter eller som inte uppfyller de rekommendationer som finns för textning enligt riktlinje nr 117 eller erbjuder andra alternativ enligt riktlinje nr 116. Det förekommer videofilmer i lärplattformen som saknar syntolkningsalternativ i enlighet med riktlinje nr 120.
  • Bilder, diagram och animationer: Vissa innehållsbärande bilder och diagram i lärplattformen saknar textalternativ eller är inte tillräckligt beskrivande i enlighet med riktlinje nr 115.
  • Länkar: Det finns länkar i plattformen som inte är tydligt beskrivna och tillgängliga enligt riktlinje nr 5.
  • Navigering: Det finns brister gällande utformning och struktur av navigation i kurser enligt riktlinje 29.

Hur har vi testat?

Vi har manuellt granskat ett urval av kurser i lärplattformen och gjort en självskattning, samt använt lärplattformens egen tillgänglighetskontroll. Vi har också tagit del av leverantörens dokumentation om hur plattformens teknik och gränssnitt fungerar vad gäller tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda Canvas?

Om du behöver något innehåll från Canvas som inte är tillgängligt för dig, och som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss genom att maila till servicecenter@hv.se eller ringa 0520-22 30 00.

Rapportera brister

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra Canvas tillgänglighet och åtgärda kända brister. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila till servicecenter@hv.se  så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande tillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Senast uppdaterad