Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ladda upp ett dokument (fil)

För att kunna lägga till ett dokument på din sida så måste du först ladda upp den i dokumentarkivet. Detta ligger under fliken Media.
Dokument som skall publiceras på www.hv.se skall läggas i mappen "Dokument" och dokument som skall publiceras på Medarbetarportalen i  mappen "Dokument - medarbetare".

"Dokument - medarbetare" har undermappar där dokumentet skall läggas i den kategori du valt för ditt dokument, se nedan.

  1. Övergripande styrdokument
  2. Regler, föreskrifter, riktlinjer
  3. Beslut, beslutsunderlag, protokoll
  4. Handlingsplaner, planeringsdokument, arbetsordningar
  5. Uppföljningar, utvärderingar, rapporter, VP, ÅR
  6. Informationsmaterial, trycksaker, utlysningar, minnesanteckningar
  7. Blanketter
  8. Mallar
  9. Guider
  10. Kortfristiga dokument

För att ladda upp dokumentet, klicka på den mapp där du vill lägga filen och därefter på "+"
längst ner i högerpanelen (se bilden ovan). Välj därefter din fil på datorn och ladda upp.

Nu kan du hitta filen inuti mappen och kan dra in dem på din sida MEN! Det är obligatoriskt att fylla i beskrivningen av dokumentet för att det ska visas på webben.

För att lägga till beskrivning av dokumentet så klickar du på den lilla menysymbolen bredvid filnamnet och väljer "redigera"

(se bild)

Klicka därefter på formulärvyn

Bild

Fyll i de fält som efterfrågas och publicera dina ändringar.
Nu kan du använda filen!
Du kan även använda dig utav sökrutan i högerpanelen för att hitta dina filer på samma sätt som du kan
göra I sidträdet.

Lägg till ett dokument i text

För att lägga till en bild eller dokument efter text på en sida så ställer du muspekaren I textredigeraren
och drar därefter in filen från högerpanelen

(se bild).

OBS! För att kunna använda och se bilden på en sida, måste du fylla I två fält för bilden och därefter
klicka på “Publicera”

bild

Lägg till ett dokument i dokumentlista

Skapa ett block i innehållsytan som heter "dokumentlista", dra därefter in dokumentet från
högerpanelen till ytan innuti dokumentlistan.

bild

 

Senast uppdaterad