Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för ekonomi och IT

Emelie Schagerholm

Forskningsmiljön LINA
Victoria Johansson

Institutionens uppdragsutbildning
Ann-Charlotte Bandgren
Enna Zemla

Internationalisering på EI
Emelie Schagerholm

SPSS-akademin
Emelie Schagerholm

Wilma Lundqvist Westin

Open Lab
Viktoria Färnefors
Zakarias Mortensen
Thomas Pederson
Amir Haj-Bolouri


Institutionen för individ och samhälle

Catharina Jonsson
Hanna Timring

Forskningsmiljön BUV
Emelie Selberg

Institutionens uppdragsutbildning
Andréa Börjesson

VFU (lärare)
Hanna Timring
Elin Hagström

Mötesplats för skola
Andréa Börjesson

Mötesplats för välfärd
Hanna Timring

Mona Tynkkinen

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Lena Gustafsson

Forskningsmiljön PTW
Eva Bränneby

Institutionens uppdragsutbildning
Monika Hagelin

Cisco
Kim Carlsson

Institutionen för hälsovetenskap

Eva-Lena Fast
Beatrice Mattsson

Forskningsmiljön Lärande och vårdande för hållbar hälsa
Eva-Lena Fast
Beatrice Mattsson

Institutionens uppdragsutbildning
Eva-Lena Fast

VFU (sjuksköterska)
Eva-Lena Fast

Centrum för hälsofrämjande och salutogenes
Eva-Lena Fast

Näktergalen (organiserad under SBIP)
Tanja Pettersson

Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling

Elin Behrns (huvudwebbredaktör)
Hanna Gadd
Lars Johansson
Emelie Wester

Näktergalen
Webbredaktör finns på IH

Språkvingen
Maria Persson
Daniel Jakobsson
Sofia Bramfors

Högskolepedagogik
Urban Carlén

Studie- och karriärvägledning samt funktionsnedsättning
Karin Andreasson
Gunnel Matsson
Raine Zander

IKT och mediestöd
Britt-Marie Sjöholm
Caroline Andersson
Emma Norberger
Erik Malmsköld
Maria Nilsson

Biblioteket
Monica Ljung
Fredrik Atterheim
Anna Wilner
Astrid Olsson
Jessica Thorn
Elisabeth Näverå
Rebecka Sverker
Johanna Dahlin

Förvaltningen

Studenthälsan
Arbeta hos oss
ARK - arbetsmiljöundersökning
Jämställdhetsintegrering
Praktik i staten
Lika villkor
Anna-Karin Häggström

Anmälan/antagning och Examen
Anita Eriksson

Krisberedskap
Gunilla Thålig Karlsson

Jenny Mårtensson

Organisation
Avdelningen för Kommunikation och Internationella relationer

Strategisk plattform
Avdelningen för Kommunikation och Internationella relationer

Canvas - lärplattform
IKT och mediestöd

Miljö, lika villkor och kvalitet
Aktiviteter för nyanlända
Anna Tanderud

Centrum för hållbarhet
Anna Tanderud

Forskarutbildning
Eva Bränneby

Servicecenter (Kontakt)
Mirelle Andersson
Annika Kristoffersson
Helen Duvemoss
Ulrika Fredriksson
Sten Rogan
Filip Hultbrand
Pontus Darsbo

Schema
Jessica Larsson
Maja Johansson

Studentmedarbetare
Anna-Karin Häggström

Campusinformation (parkering, lokaler, brand)
Mirelle Andersson
Annika Kristoffersson

IT-support
Harriet Klevedal
Annette Andersson
Patrik Einarsson

Studera och praktisera utomlands
Maria MacDonald
Veronika Cordula Strupf
Roberta Lauriola (föräldraledig)

Tentamen & betyg
Lisa Hed 
Ellinor Berggren
Laila Jensen Sundgren

Mitt program (formulär för olika val)
Linda Mårtensson Karlsson
Kristin Ellington
Annacarin Johansson
Åsa Vennberg

Ladok & KursInfo
Anette Karlsson
Charlotta Andersson Jonsson

Reell kompetens
Susanne Rath

Arbeta på högskolan
Heléne Johansson
Helene Gabel
Sofia Johansson
Christina Selander
Gunilla Thålig Karlsson
Magdalena Zawada

Primus och Kommunakademin Väst
Sarah Nilsson (föräldraledig)
Christina Axelsson

Utbilda, forska och leda
Hanna Krusell
Margareta Åkesson

Inköp och upphandling
Lena Larsson

Ekonomiavdelningen
Helena Nyholm
Catharina Lidén

Grants and Innovation Office (GIO)
Ulrika Hjelm
Monika Hagelin
Elin Giertz
Emma Carlsson

Min anställning och Leda medarbetare
Anna-Karin Häggström
Camilla Molin

Senast uppdaterad