Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åke Persson

Åke Persson

Professor


Professor i engelska (litteratur)

ake.persson@hv.se J403

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom humaniora, språk och litteratur, engelska.

Forskningsintresse/forskningsområde

Jag forskar inom engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Min forskning fokuserar främst på samtida irländsk litteratur på engelska och berör alla genrer: romankonst, lyrik och drama. Mitt fokus ligger på hur litteraturen interagerar med det omgivande samhället för att på så sätt peka på t ex samhälleliga problem och sociala orättvisor, såsom utanförskap, psykisk ohälsa, arbetslöshet, sexuell identitet, fattigdom, genusförtryck med mera. En annan del av min forskning berör filmatiseringar av litterära texter, där jag undersöker dels hur texten och filmen för en dialog med varandra, dels hur filmen för en dialog med det samtida samhället. Således handlar min forskning nästan lika mycket om sociologi, politik och historia som om litteratur och i min forskning sätts litteraturen alltid in i en social, politisk och/eller historisk kontext.

Undervisning/handledning

Jag undervisar dels på fristående kurser inom engelska, dels i ämnet engelska på grund- och ämneslärarutbildningen. Främst undervisar jag litteraturmoment, men även t ex skrivprocessen. Dessutom handleder jag examensarbeten inom ämnet engelska och inom utbildningsvetenskap.

Nyckelord

Irish studies, literature in English, Brendan Kennelly, Roddy Doyle, resistance, film adaptation, Martin Scorsese, gender, sexual identity, hegemony.

Publikationer