Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Amir Haj-Bolouri

Amir Haj-Bolouri

Universitetslektor


PhD and Associate Professor of Information Systems

amir.haj-bolouri@hv.se J206

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskningsområde

Forskar inom arbetsintegrerat lärande, informatik, industriellt arbetsintegrerat lärande.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är pluralistisk och berör alltifrån design science inom Informatik till att studera meningsfullhet i virtual reality med koppling till industriellt arbetsintegrerat lärande och teoriutveckling som tar avstamp i filosofiska traditioner såsom fenomenologi.
 

Undervisning/handledning

Jag undervisar på alla nivåer av högre utbildning (grund, avancerad, forskarnivå). Min undervisning sträcker sig från mer tekniska kurser (t.ex. programmering, systemutveckling, utvärdering av IT) till mer vetenskapliga kurser (t.ex., vetenskapsteori, vetenskapligt skrivande, metodik och teori). Jag handleder även studenter på alla nivåer och utöver att vara docent inom Informatik på Högskolan, så är jag även docent inom Informatik på universitetet i Jyväskylä där jag i huvudsak är ansvarig för en doktorandkurs inom vetenskapsfilosofi.
 

Nyckelord

Informatik, Design Science, Virtual Reality, meningsfullt lärande, meningsfullhet, filosofi, teori, space

Publikationer