Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anders Persson

Anders Persson

Universitetslektor

anders.persson@hv.se I520

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, sociologi.

Forskningsområde/forskningsintresse

För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt som handlar om hur intendenturpersonalen integreras i säkerhetsorganisationen på passagerarfärjor. Min tidigare forskning har haft en helt annan inriktning. Här har fokus legat på sociala och etiska problemställningar kring biomedicinsk forsknings- och teknikutveckling. De fält jag har studerat är främst cancerforskning, xenotransplantation och human embryonal stamcellsforskning. Mitt huvudsakliga forskningsintresse kan därför sägas vara "forskning om forskning".

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på personalvetarprogrammet och fristående kurser i sociologi och psykologi.

Nyckelord

Risk, säkerhet, vetenskaps/kunskapssociologi, forskningsetik.