Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anders Persson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom samhällsvetenskap, sociologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt som handlar om hur intendenturpersonalen integreras i säkerhetsorganisationen på passagerarfärjor. Min tidigare forskning har haft en helt annan inriktning. Här har fokus legat på sociala och etiska problemställningar kring biomedicinsk forsknings- och teknikutveckling. De fält jag har studerat är främst cancerforskning, xenotransplantation och human embryonal stamcellsforskning. Mitt huvudsakliga forskningsintresse kan därför sägas vara "forskning om forskning".

Undervisning/handledning

Jag undervisar och handleder på personalvetarprogrammet och fristående kurser i sociologi och psykologi.

Nyckelord

Risk, säkerhet, vetenskaps/kunskapssociologi, forskningsetik.

Publikationer