Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Bolin

Professor

i socialt arbete

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom området forskningsområden, barn- och ungdomsvetenskap, samhällsvetenskap, sociologi, socialt arbete.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mina intresseområden kan sammanfattas röra barn och ungas perspektiv på: organisering av social barn- och ungdomsvård, professionellas yrkesutövning i välfärdsarbete och socialpolitiks förändringar i samhället (föräldrars förmåga till försörjning vid arbetslöshet och dess konsekvenser för barn). De forskningsprojekt jag arbetat i handlar om: tvärprofessionellt samarbete mellan skola och socialtjänst utifrån ett organisations- och professions perspektiv. Tvärprofessionellt samarbete mellan skola, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, andra aktörer utifrån barns perspektiv och agency. Skolsocialt arbete i form av utökad och fördjupad elevhälsa. För närvarande (2016-2019) genomför jag ett projekt som handlar om professionella i civilsamhällets organisering av stöd till barn och föräldrar som lever som papperslösa. Samt leder ett forskningsprojekt (2018-2020) i Västerviks kommun som handlar om barn och ungas erfarenheter av organisering av försörjningsstöd.

Gemensamt för dessa forskningsprojekt är att de rör interaktionen mellan organisering av professionellas yrkespraktik och barn och ungas erfarenheter och förståelse av de social insatser de får ta del av. Under 2013-2015 genomförde jag ett post-dock projekt om barn och ungas erfarenheter och förståelse av föräldrars arbetslöshet och fokuserade föräldrars försämrade hushållsekonomi och påverkan på barn och ungas vardag. I min forskning använder mig företrädesvis av kvalitativa metoder och är särskilt intresserad av ansatser och forskningsdesigner inspirerade av "child agency" vilket kan sammanfattas med en ambition att systematisk undersöka "the agenic child" och organisering av välfärdsarbete/samhällsstöd.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå inom det sociala och socialpedagogiska kunskapsområdet, främst på socialpedagogiska programmet i organisations- professionsteori och barn och ungas delaktighet. Undervisar på lärarutbildning om barn som far illa/riskerar att fara illa. På barn och ungdomsvetenskaplig magister/masterutbildning har jag kursansvar för kurs om tvärprofessionellt arbete kring barn och unga. Jag genomför även uppdragsutbildningar, ex FoU cirklar om barns delaktighet i samhällsvård, ansvarig för design och genomförande av kurs i barnmisshandel och sexuella övergrepp för yrkesverksamma socialsekreterare (samarbete med Barnahus), föreläser om barns delaktighet i social barnvård i olika sammanhang ex Västbus. Handleder på c- och magisternivå.

Nyckelord

Social barn-ungdomsvård, barn agency, organisationsteori, professionalisering, samverkan, barns delaktighet.

Podcast

I ett avsnitt av ForskarFredagpodden  möter jag radioprofilen Morgan Larsson - så välkommen att höra mer om min forskning, varför jag forskar och vad som driver mig. Lyssna här!

 

Publikationer


Barn och unga i försörjningsstödsärenden : en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd

Publicerat

Barn och unga i försörjningsstödsärenden : en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd

Ett flertal studier har beskrivit de omedelbara och långsiktiga effekter som ekonomisk utsatthet har på barns och ungas livssituation och möjlighet...

Economic Support, Migration and Agency : The Experiences of Young People in Newly Arrived Families from Syria

Publicerat

Economic Support, Migration and Agency : The Experiences of Young People in Newly Arrived Families from Syria

Research on young people’s perceptions of economic disadvantage has not focused on specific groups, or adversity connected to demographic phenomena...

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Publicerat

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Publicerat

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Den socialpedagogiska handlingsdimensionen : centrala begrepp

Publicerat

Den socialpedagogiska handlingsdimensionen : centrala begrepp

Epilog: Socialpedagogisk handling : förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Publicerat

Epilog: Socialpedagogisk handling : förutsättningar, utmaningar och möjligheter

Organizing for agency : rethinking the conditions for children's participation in service provision

Publicerat

Organizing for agency : rethinking the conditions for children's participation in service provision

In the organization of child care services, constraints restrict the potential for children's participation in the formation and delivery of suppor...

Socialpedagogisk handling : i teori och praktik

Publicerat

Socialpedagogisk handling : i teori och praktik

Detta är en antologi som beskriver och diskuterar vad som kännetecknar socialpedagogisk handling i teori och praktik. Inledningsvis ges en kort...

Upplevelser av ekonomisk utsatthet : barns och ungas aktörskap och strategier

Publicerat

Upplevelser av ekonomisk utsatthet : barns och ungas aktörskap och strategier

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Publicerat

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Föräldraresursen : att samverka för stöd till föräldrar

Publicerat

Föräldraresursen : att samverka för stöd till föräldrar

Skolans identifiering av barn i gråzonen

Publicerat

Skolans identifiering av barn i gråzonen

I denna artikel genomlyses projektet Team Agera som ingår i Folkhälsomyndighetens nationella satsning på stöd till barn i riskmiljöer. Team Agera ä...

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

Publicerat

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

Publicerat

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

School-based social work can reach children at risk through the promotion of children’s participation in seeking support. Drawing on Gibson’s theor...

Att få pengarna att räcka till som de brukar : Barns och ungas perspektiv på föräldrars arbetslöshet

Publicerat

Att få pengarna att räcka till som de brukar : Barns och ungas perspektiv på föräldrars arbetslöshet

This report is about the ways in which children in families with previous economic stability experience and adapt to substantially decreased...

Attitudes towards dating violence among young people

Publicerat

Attitudes towards dating violence among young people

Adolescent dating violence refers to interpersonal violence which occurs during young people s romantic relationships. Although current research ha...

Changing attitudes to dating violence : a game based intervention

Publicerat

Changing attitudes to dating violence : a game based intervention

The prevalence of dating violence is increasing, and effective prevention and intervention methods are needed to address this growing social proble...

Children's agency in interprofessional collaborative meetings in child welfare work

Publicerat

Children's agency in interprofessional collaborative meetings in child welfare work

The concept of children's agency can be used to understand how children actively shape their lives. While in social work there is a growing body of...

Consequences of Availability of 'extended´ Pupil Welfare Interventions

Publicerat

Consequences of Availability of 'extended´ Pupil Welfare Interventions

Children and young people living in families with alcohol misuse, violence or a parents psychiatric illness are commonly regarded as a group at ris...

Kunskapsspel i interventions- och preventionsinsatser

Publicerat

Kunskapsspel i interventions- och preventionsinsatser

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Publicerat

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Publicerat

Team Agera : Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan

Young people´s experiences of parental unemployment and economic adversity

Publicerat

Young people´s experiences of parental unemployment and economic adversity

While much is known about young people growing up in poor families, and how they experience the familys economic situation, little is known about...

Young Peoples Strategies for Handling Economic Adversity : Extending the Research Agenda

Publicerat

Young Peoples Strategies for Handling Economic Adversity : Extending the Research Agenda

As an extension of the research into strategies for handling economic adversity of young people in poor families, this study examines strategy use ...

A Game-based Intervention : a technical tool for social workers to combat Adolescent Dating-Violence

Publicerat

A Game-based Intervention : a technical tool for social workers to combat Adolescent Dating-Violence

Dating violence prevalence is increasing and effective prevention and intervention methods are needed in order to adress this growing social proble...

Children's agency in interprofessional collaboration

Publicerat

Children's agency in interprofessional collaboration

There is currently little research into social welfare interventions where children's agency has been in focus and, in particular, a lack of resear...

Consequences of availability of social work support in a school context : 'Extended' pupil welfare interventions and effects on school performance

Publicerat

Consequences of availability of social work support in a school context : 'Extended' pupil welfare interventions and effects on school performance

Children living in families with alcohol misuse, violence or a parent’s psychiatric illness are not only commonly regarded as a group at risk of...

Consequences of Availability of 'extended' Pupil Welfare interventions : Effects on School Performance

Publicerat

Consequences of Availability of 'extended' Pupil Welfare interventions : Effects on School Performance

Children living in families with alcohol or drug misuse, violence or a parent's psychiatric illness are commonly regarded as a group at risk of...

"It’s like you're actually playing as yourself" : Development and preliminary evaluation of 'Green Acres High'€™, a serious game-based primary intervention to combat adolescent dating violence

Publicerat

"It’s like you're actually playing as yourself" : Development and preliminary evaluation of 'Green Acres High'€™, a serious game-based primary intervention to combat adolescent dating violence

This paper provides an overview of the development of 'Green Acres High', a serious game-based primary intervention to raise awareness of and chang...

När många vill "hjälpa till" : Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården

Publicerat

När många vill "hjälpa till" : Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården

The concept of children's agency can be used to understand how children actively shape their lives. While in social work there is a growing body of...

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

Publicerat

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

The focus of this presentation is on work integrated learning in higher education that takes place in a cultural context different to that which th...

Lärares samarbete med socialtjänsten

Publicerat

Lärares samarbete med socialtjänsten

Shifting Subordination : Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

Publicerat

Shifting Subordination : Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

The purpose of this thesis is to describe and analyse the practice processes involved in colocated interprofessional collaboration. The study took...

Intra professional collaboration between social pedagogues and social services case workers around children at risk

Publicerat

Intra professional collaboration between social pedagogues and social services case workers around children at risk

How to gain Social Pedagogic Competencies from Work Integrated Learning

Publicerat

How to gain Social Pedagogic Competencies from Work Integrated Learning

Friskie Arbetsbok : ett socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna

Publicerat

Friskie Arbetsbok : ett socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna

The concept of active citizenship, social skills and youth life styles

Publicerat

The concept of active citizenship, social skills and youth life styles

Learning ‘at work’ during socialwork education : an example of practice learningopportunities from Sweden

Publicerat

Learning ‘at work’ during socialwork education : an example of practice learningopportunities from Sweden

The aim of this article is to describe and analyse the learning processes of Swedish social work students during and after periods of workplace-bas...

Lärande på "arbetsplatsen" i socialpedagogisk utbildning

Publicerat

Lärande på "arbetsplatsen" i socialpedagogisk utbildning