Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Bolin

Anette Bolin

Professor


i socialt arbete

anette.bolin@hv.se J515

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsområde

Forskar inom barn- och ungdomsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mina intresseområden kan sammanfattas röra barn och ungas perspektiv på: organisering av social barn- och ungdomsvård, professionellas yrkesutövning i välfärdsarbete och socialpolitiks förändringar i samhället (föräldrars förmåga till försörjning vid arbetslöshet och dess konsekvenser för barn). De forskningsprojekt jag arbetat i handlar om: tvärprofessionellt samarbete mellan skola och socialtjänst utifrån ett organisations- och professions perspektiv. Tvärprofessionellt samarbete mellan skola, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri, andra aktörer utifrån barns perspektiv och agency. Skolsocialt arbete i form av utökad och fördjupad elevhälsa.

För närvarande (2021–2023) genomför jag ett projekt som handlar om unga förstagångslagöverträdare i samverkan med Trollhättans stad. Arbetar med ett projekt (2022–2024) om familjecentraler och föräldrastöd till mammor och pappor som har migrationserfarenheter. Samt så medverkar jag i ett projekt (2021–2023) som handlar om beslutsfattande i myndighetsutövning inom socialtjänsten. Nyligen avslutades ett forskningsprojekt ( 2018-2020) om barn och ungas erfarenheter av organisering av försörjningsstöd. Gemensamt för dessa forskningsprojekt är att de rör interaktionen mellan organisering av professionellas yrkespraktik och barn och ungas erfarenheter och förståelse av de social insatser de får ta del av. Under 2013-2015 genomförde jag ett post-dock projekt om barn och ungas erfarenheter och förståelse av föräldrars arbetslöshet och fokuserade föräldrars försämrade hushållsekonomi och påverkan på barn och ungas vardag. I min forskning använder mig företrädesvis av kvalitativa metoder och är särskilt intresserad av ansatser och forskningsdesigner inspirerade av "child agency" vilket kan sammanfattas med en ambition att systematisk undersöka "the agenic child" och organisering av välfärdsarbete/samhällsstöd.

Undervisning/handledning

Min undervisning sker på grund- och avancerad nivå inom det sociala arbetet. Främst på socionomprogrammet i kurser om organisering av stöd och på kurser om barn och ungas sociala utsatthet. Jag undervisar också om orosanmälningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa på lärarprogrammet. Jag genomför även uppdragsutbildningar, ex FoU cirklar om barns delaktighet i samhällsvård, ansvarig för design och genomförande av kurs i barnmisshandel och sexuella övergrepp för yrkesverksamma socialsekreterare (samarbete med Barnahus), föreläser om barns delaktighet i social barnvård i olika sammanhang ex Västbus. Handleder på c- och magisternivå.

Nyckelord

Social barn-ungdomsvård, barn agency, organisationsteori, professionalisering, samverkan, barns delaktighet.

Podcast

Lyssna gärna på min installationsföreläsning - Professorpodden - där jag berättar mer om min forskning. Den publicerades i samband med att jag installerades som professor i oktober 2021.

I ett avsnitt av ForskarFredagpodden  möter jag radioprofilen Morgan Larsson - så välkommen att höra mer om varför jag forskar och vad som driver mig. Lyssna här!

 

Publikationer