Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Ekström Bergström

Professor

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom området vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsintresse

Anettes forskning har två ben; dels forskar hon om hur man kan främja och mäta det professionella stöd som ges både vid barnafödande och amning. Forskningen innefattar kunskap, effekter och teoribildning kring professionellt och socialt stöd i barnafödande. Forskningen innefattar både föräldrarnas och vårdpersonalens perspektiv som till exempel föräldrarnas relation och känslor för barnet, stöd inför barnafödande, främjande av föräldraskap och lärande kring stöd. Metoder som används är observationer, intervjuer, longitudinella randomiserade kontrollerade interventionsstudier och kohortstudier.

Den andra delen av hennes forskning handlar bland annat om hur komplementära metoder kan främja hälsan på arbetsplatser. I forskningsprojekten samarbetar hon med offentlig sektor och på senare år även privata aktörer, vilka tillför en ny dimension och spännande möjligheter att arbeta tillsammans för att göra nytta i samhället.

Forskningsresultat

Anettes forskning har fått positiv respons efter genomförd  utbildnings-intervention. För att främja vårdpersonalens attityder baserades utbildningsinterventionen på evidens, praktiska erfarenheter och reflektioner kring både professionella och privata erfarenheter kring barnafödande, i mitt genomförda forskningsprojekt. Kvinnor som mött vårdpersonal som genomgått utbildningsinterventionen var mer nöjda med det professionella stöd som erbjöds, amningen och sin känsla och relation till barnet 

När Anette arbetade inom vården såg hon att vården kan bli bättre på att erbjuda patienter det stöd de efterfrågar. För Anette är det givande och spännande att få ta del av unika behov både hos individer och samhälle för att för att kunna utveckla utbildningarna och vården i positiv riktning.

Undervisning/handledning

Anette Ekström är involverad i utbildning även på forskarnivå. Hon har erfarenhet av handledning av doktorander men inte av att direkt planera och genomföra forskarutbildning. Dessutom handleder och examinerar hon studenters magisteruppsatser, vissa av dem gör sina studier i  hennes forskningsprojekt.  

Bakgrund

Anette Ekström är både legitimerad sjuksköterska och barnmorska och har arbetat kliniskt i cirka 20 år. Det var det som gav henne inspiration att försöka förbättra vården för att kunna erbjuda ett gott professionellt stöd. Hon trivdes mycket bra att arbeta inom vården, men nu möter hon patienter, professionella inom hälso- och sjukvården genom studenter och forskningen.  

Nyckelord

Omvårdnad, barnafödande, amning, föräldrastöd, hälsa på arbetsplatsen

Publikationer


Bild på bokhylla

Publicerat

A Mother's feelings for Her Infant Are Strengthened by Excellent Breastfeeding Counseling and Continuity of Care

OBJECTIVE. Continuous support during the childbirth process ultimately may strengthen the mother's self-esteem and her capacity to interact with an...

Bild på bokhylla

Publicerat

A Process-Oriented Breastfeeding Training Program for Healthcare Professionals to Promote Breastfeeding

Introduction : The impact of giving an infant food other than breast milk depends on several factors. Evidence to date supports the recommendation...

Bild på bokhylla

Publicerat

A process-oriented breastfeeding training program for healthcare professionals to promote breastfeeding : an intervention study

Abstract Aim: The aim of the study was to evaluate the effects of process-oriented training in supportive breastfeeding counseling for midwives and...

Bild på bokhylla

Publicerat

Amning och vårdkvalitet

The over all objectives of this thesis was to map factors of importance for breastfeeding such as maternal background factors, maternal perception ...

Bild på bokhylla

Publicerat

An exploration and description of student midwives' experiences in offering continuous labour support to women/couples

Aim: to explore and describe the student midwife's experiences in offering continuous labour support. Design: a qualitative research design was...

Bild på bokhylla

Publicerat

Assessment and documentation of women's labour pain : A cross-sectional study in Swedish delivery wards

Background: A woman's pain during labour plays a dominant role in childbirth. The midwife's role is to assess the degree of pain experienced during...

Bild på bokhylla

Publicerat

Breastfeeding attitudes among counselling health professionals : Development of an instrument to describe breastfeeding attitudes

Aim: The aim of the study was to develop an instrument that can be used for accurate assessment of nurses' and midwives' attitudes toward...

Bild på bokhylla

Publicerat

Breastfeeding attitudes of Finnish parents during pregnancy

Background : Breastfeeding attitudes are known to influence infant feeding but little information exists on the prenatal breastfeeding attitudes of...

Bild på bokhylla

Publicerat

Breastfeeding support from partners and grandmothers : Perceptions of Swedish women

Background: Support from the mother’s network of relatives, friends, and professional caregivers during childbirth is likely to be important for...

Bild på bokhylla

Publicerat

Computer-based training program for health- and acre professionals involved in breastfeeding support, an intervention project that involve decision makers, professionals and care users

There is an urgent need to facilitate the development of more effective breastfeeding support strategies. The desired research will focus on...

Bild på bokhylla

Publicerat

Confidence in Breastfeeding Among Pregnant Women

Little is known about prenatal breastfeeding confidence, although such knowledge is necessary for developing the content of counseling and tailorin...

Bild på bokhylla

Publicerat

Does Continuity of Care by Well-Trained Breastfeeding Counselors Improve a Mother´s Perception of Support?

Background:Social support has been shown to be greatly important for breastfeeding success. The objective of this study was to investigate if mothe...

Bild på bokhylla

Publicerat

Duration of Breastfeeding in Swedish Primiparous and Multiparous Women

The aim of this study was to describe the effects of sociodemographicfactors and maternity ward practices on the duration of breastfeedingin Swedis...

Bild på bokhylla

Publicerat

Evaluation of the Mother-to-Infant relation and feeling scale : Interviews with first-time mothers' for feelings and relation to their baby three days after birth

Mothers’ perception of their relationship with their baby might affect sensitive parenting. This study aimed to explore first time mothers’ feeling...

Bild på bokhylla

Publicerat

Exploring Professional Support Offered by Midwives during Labour : An Observation and Interview Study

Support in labour has an impact on the childbirth experience as well as on childbirth outcomes. Both social and professional support is needed. The...

Bild på bokhylla

Publicerat

Factors influencing positive birth experiences of first-time mothers

Objectives. The objective of this study was to describe first-time mothers’ experiences and reflections of their first birth. Study Design. This...

Bild på bokhylla

Publicerat

Fathers’ feelings and experiences during pregnancy and childbirth : A qualitative study

Background: Fathers feel excluded and insecure during childbirth and professional support for fathers can be inadequate. Therefore it is important ...

Bild på bokhylla

Publicerat

First-Time Fathers’ Experience of Support from Midwives in Maternity Clinics : An Interview Study

Background: Research shows that first-time fathers want to take part in preparation for birth and parenthood but they describe being excluded by...

Bild på bokhylla

Publicerat

First-Time Fathers´ Experience of Support from Midwives in Maternity Clinics : An Interview Study

Background. Research shows that first-time fathers want to take part in preparation for birth and parenthood but they describe being excluded by...

Bild på bokhylla

Publicerat

Föräldrar vill ha amningsstöd baserat på fakta

Bild på bokhylla

Publicerat

Long term effects of professional breastfeeding support - An intervention

Professional support is important for women during pregnancy, but more research is needed to provide a better understanding of how this support...

Bild på bokhylla

Publicerat

Mechanical massage and mental training program effect employees' heart rate, blood pressure and fingertip temperature : An exploratory pilot study

Introduction: Inability to relax and recover is suggested to be a key factor for stress-related health problems. This study aimed to investigate...

Bild på bokhylla

Publicerat

Mechanical massage and mental training programmes affect employees´ anxiety, stress susceptibility and detachment – a randomised explorative pilot study

BACKGROUND: Working people's reduced ability to recover has been proposed as a key factor behind the increase in stress-related health problems. On...

Bild på bokhylla

Publicerat

Midwifery students' conceptions of worst imaginable pain

Background: The Visual Analogue Scale (VAS) is one of the most widely used pain assessment scales in clinical practice and research. However, the V...

Bild på bokhylla

Publicerat

Most Important for First Time Mothers during Labor is to be Respected for their Needs, to Feel Involved in the Care and Support from their Partners

Background : Further research is needed about the women’s experience of support during labor in order for health professionals to respond to a...

Bild på bokhylla

Publicerat

Nurses and midwives professional support increases with improved attitudes - design and effects of a longitudinal randomized controlled process-oriented intervention

Background: Becoming parents for the first time is challenging. Mothers need both social and professional support to handle these challenges....

Bild på bokhylla

Publicerat

Nurses challenges to support hospitalized patients regarding sexual-health issues

Background: The approach to nursing should be characterized by a holistic view of the human being which includes sexual health. From a nursing...

Bild på bokhylla

Publicerat

Process-oriented training in breastfeeding alters attitudes to breastfeeding in health professionals

Aim: The purpose of the study was to measure the attitudes of antenatal midwives and postnatal nurses to breastfeeding before and after common,...

Bild på bokhylla

Publicerat

Process-oriented training in breastfeeding attitudes and continuity of care improve mothers perception of support

Bild på bokhylla

Publicerat

Professional support in childbearing, a challenging act of balance

The overall aim was to contribute to the development of optimal quality care in childbearing through exploring how professionals learn to act and h...

Bild på bokhylla

Publicerat

Professional Support in Pregnancy Influence Maternal Relation to and Feelings for the Baby after Cesarean Birth : An Intervention Study

Background: Cesarean birth may negatively affect mother-infant interactions, while professional support may positively affect these interactions. T...

Bild på bokhylla

Publicerat

Promoting health of Swedish workers by complementary methods : example of a study design of a longitudinal randomized controlled intervention study

Background: When designing, implementing, and evaluating a work site health promotion program, it is necessary to ensure that the program is eviden...

Bild på bokhylla

Publicerat

Support as a Concept and with a Focus on Childbearing

Bild på bokhylla

Publicerat

The value of armchairs in providing mechanical massage and mental relaxation programmes is not established for workplace health promotion

Bild på bokhylla

Publicerat

To be Supportive or to Care for

Bild på bokhylla

Publicerat

To build a bridge between two worlds : Mothers' experiences of professional support at the maternity ward

We studied the experience of professional support among first-time mothers in relation to a scale measuring professional support in maternity care....

Bild på bokhylla

Publicerat

Två perspektiv på amningsstöd

Bild på bokhylla

Publicerat

Två sidor av amningsstöd

Bild på bokhylla

Publicerat

Two sides of breastfeeding support : experiences of women and midwives

Background: Midwives’ support of breastfeeding in maternity wards has been proven to provide an impact on women’s breastfeeding experiences. In...

Bild på bokhylla

Publicerat

Upplevelsen av trygghet hos mödrar vars nyfödda barn vårdats i kuvös

Bild på bokhylla

Publicerat

Utbildning minskar amningsproblem

Bild på bokhylla

Publicerat

Validating the Mother-to-Infant Relation and Feelings' scale by first-time mothers' descriptions three months after birth

Bild på bokhylla

Publicerat

Validation of Measurement Scales in Health Care

Bild på bokhylla

Publicerat

Women's Experiences of Midwifery Support during Pregnancy A step in the Validation of the Scale: "The Mother Perceived Support from Professionals"

Background: Pregnancy can be physically and emotionally stressful for the parents, which means they need adequate professional support. Easy-to-use...

Bild på bokhylla

Publicerat

Women’s use of nipple shields - their influence on breastfeeding duration after a process-oriented education for health professionals

Bild på bokhylla

Publicerat

Zwei Seiten der Stillberatung : Erfahrungen von Frauen und Hebammen