Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Jonasson

Anette Jonasson

Universitetsadjunkt


Klinisk adjunkt

anette.jonasson@hv.se G519

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Anette Jonasson arbetar sedan våren 2021 som klinisk adjunkt på Högskolan Väst, specialistområde diabetes. Innan dess arbetade hon inom primärvården som diabetessjuksköterska och distriktssköterska. Den kliniska delen i hennes arbetet på Högskolan Väst består i att fortsätta bedriva diabetesvård på en vårdcentral och att kunna använda erfarenheter från respektive verksamhet för att kunna koppla ihop utbildning med klinisk verksamhet.

Anette utbildades till sjuksköterska 1994 och märkte tidigt att hon trivdes bäst inom kommunal vård och främst inom primärvården. Utbildades sig därför till distriktssköterska redan 1996 och så småningom även till diabetessjuksköterska. Sedan 2003 har hon främst arbetat med diabetesvård både på medicinmottagning och i primärvården. Hennes intresseområden, förutom diabetesvård, är förbättringsarbete och utveckling. Dessutom är hon biodlare, intresserad av natur och utomhusaktiviteter.