Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anita Beckman

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom humaniora, kulturvetenskap, etnologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt vetenskapliga intresse har länge kretsat kring olika typer av berättande, vetenskapligt skrivande och experimentell, reflexiv etnografi, men för närvarande ligger fokus mer uttalat på maktrelationer av olika slag och på hur de stora strukturomvandlingar som skett under de senaste decennierna - inte minst på arbetsmarknaden och i arbetslivet - fått kännbara återverkningar på individnivå. Ett tidigare projekt handlade om arbetslösa ungdomars livssituation i en landsbygdskommun med hög ungdomsarbetslöshet, och ett pågående projekt handlar om unga vuxna som valt att bo och studera på samma landsbygdsort, och deras tankar om arbetsliv och framtid. 

Undervisning/handledning

Jag undervisar på grund-, magister/master och högskolepedagogisk nivå. Mina undervisningsområden är många, men för närvarande undervisar jag mest i kvalitativ metod, metodologi, vetenskapsfilosofi, normmedvetenhet och intersektionalitet. Jag handleder också på samtliga nivåer, inklusive doktorandnivå.

Nyckelord

Ungdomar, arbete, ungdomsarbetslöshet, glesbygd, delaktighet, globalisering, migration, social klass, marginalisering, postindustrialism.

Publikationer