Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anita Beckman

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området humaniora, kulturvetenskap, etnologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt vetenskapliga intresse har länge kretsat kring olika typer av berättande, vetenskapligt skrivande och experimentell, reflexiv etnografi, men för närvarande ligger fokus mer uttalat på maktrelationer av olika slag och på hur de stora strukturomvandlingar som skett under de senaste decennierna - inte minst på arbetsmarknaden och i arbetslivet - fått kännbara återverkningar på individnivå. Ett tidigare projekt handlade om arbetslösa ungdomars livssituation i en landsbygdskommun med hög ungdomsarbetslöshet, och ett pågående projekt handlar om unga vuxna som valt att bo och studera på samma landsbygdsort, och deras tankar om arbetsliv och framtid. 

Undervisning/handledning

Jag undervisar på grund-, magister/master och högskolepedagogisk nivå. Mina undervisningsområden är många, men för närvarande undervisar jag mest i kvalitativ metod, metodologi, vetenskapsfilosofi, normmedvetenhet och intersektionalitet.

Jag handleder också på samtliga nivåer, inklusive doktorandnivå.

Nyckelord

Ungdomar, arbete, ungdomsarbetslöshet, glesbygd, delaktighet, globalisering, migration, social klass, marginalisering, postindustrialism.

Publikationer


"Do grown-ups even think?" : school environment from children's perspective

Publicerat

"Do grown-ups even think?" : school environment from children's perspective

Exempel 10: Ung och arbetslös i Västervik

Publicerat

Exempel 10: Ung och arbetslös i Västervik

"Här är ganska nice, men..." : Ungdomars tankar om Västervik och om vad som är viktigt i livet

Publicerat

"Här är ganska nice, men..." : Ungdomars tankar om Västervik och om vad som är viktigt i livet

"Det handlar om att kompromissa" : Unga Vuxna Samtalar Om Livsval, Framtidstankar Och Hur Det Är Att Bo Och Studera I Västerviks Kommun

Publicerat

"Det handlar om att kompromissa" : Unga Vuxna Samtalar Om Livsval, Framtidstankar Och Hur Det Är Att Bo Och Studera I Västerviks Kommun

"Kvar vid barnbordet..." : om unga vuxna utanför arbetsmarknaden

Publicerat

"Kvar vid barnbordet..." : om unga vuxna utanför arbetsmarknaden

"Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå  till" : om att vara ung och arbetslös i Västervik

Publicerat

"Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå  till" : om att vara ung och arbetslös i Västervik

Young Working-Class Men Without Jobs : Reimagining Work and Masculinityin Postindustrial Sweden

Publicerat

Young Working-Class Men Without Jobs : Reimagining Work and Masculinityin Postindustrial Sweden

Re-imagining Work and Masculinity in a Postindustrial Society

Publicerat

Re-imagining Work and Masculinity in a Postindustrial Society

This paper discusses the narratives of young working-class men, living in a small town in Sweden that is located outside the regions with economic...

Young and working-class without work

Publicerat

Young and working-class without work

This paper discusses narratives from young unemployed working class men and women, living in a small Swedish town located outside the emerging...

”Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå till” : Om att vara ung och arbetslös i Västervik

Publicerat

”Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå till” : Om att vara ung och arbetslös i Västervik

The centre of Child and Youth Studies at University West works strategically with other regional research environments and institutions that study...

Young working class men without work : re-imagining masculinity in post-industrial societies

Publicerat

Young working class men without work : re-imagining masculinity in post-industrial societies

This paper discusses narratives from young working class men, living in a small Swedish town located outside the emerging economic regions. Like in...

Väntan : Etnografiskt kollage kring ett mellanrum

Publicerat

Väntan : Etnografiskt kollage kring ett mellanrum

This dissertation is about waiting. It's about what happens when an ethnographer goes into the field and asks people to fill a small and...