Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ann-Kristin Lemon

Ann-Kristin Lemon

Controller


Controller, externfinansierad verksamhet för institutionen IV

ann-kristin.lemon@hv.se M3-207/G334

Organisationstillhörighet

Anställd på Ekonomi.

Ekonomiskt stöd till ledningsgrupp vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap

 

Controllern har till uppgift att:

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag gällande forskning

  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering gällande forskning

   • samordna institutionens totala budget, prognos och uppföljningsarbete för forskningen

   • forskningsfinansiering

  • stödja institutionens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet

 • stödja forskare som skall söka externa projektmedel med den ekonomiska kalkylen till ansökan

 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet

 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

Financial support for the department of Engineering Science

 

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis related to research

  • produce financial material to support the long-term planning related to research at the department

   • coordinate the process for budget, planning and follow-up related to research at the department

   • research funding

  • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.

 • support researchers with financial calculations regarding applications for external project funding

 • educate managers within financial area

 • be a support in other financial matters.