Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ann Svensson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, informatik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Ann Svensson har undersökt användandet av informationssystem för flygplansunderhåll vid en av det svenska flygvapnets flygflottiljer, F7 i Såtenäs. Här har man informationssystem för att hålla reda på hur det står till med varje flygplan. Bland annat registreras alla fel och åtgärder. Ann har också studerat hur informationssystem används inom akutsjukvården i norra Älvsborg och Uddevalla. Här handlar det bland annat om beslutstödsystem och patientjournaler. Hon har även varit med och arbetat med att utveckla IT-användning vid gränsöverskridande modersmålsundervisning i Sverige, Norge och Danmark.

Undervisning/handledning

Undervisar i informatik och företagsekonomi.

Nyckelord

Informationssystem.


Publikationer


The Value of Investments in Competence Development and Cross-Cultural Knowledge Sharing

Publicerat

The Value of Investments in Competence Development and Cross-Cultural Knowledge Sharing

Adoption of ERP system for operations management in SMEs

Publicerat

Adoption of ERP system for operations management in SMEs

The fast development of the IT in the society of today has led to that more SMEs rely on ERP systems. Especially, IT has facilitated the management...

The Management of Supply Chain Risks : Some Initial Insights

Publicerat

The Management of Supply Chain Risks : Some Initial Insights

Sustainable Innovations in Small Enterprises for the Transformation of the Primary Healthcare Sector

Publicerat

Sustainable Innovations in Small Enterprises for the Transformation of the Primary Healthcare Sector

Small enterprises face multiple and complex challenges when developing digital technologies. The aim of this article is to explore the role of...

Frail Older Persons' Experiences of Information and Participation in Hospital Care

Publicerat

Frail Older Persons' Experiences of Information and Participation in Hospital Care

The aim of this paper is to describe frail older persons' experiences of hospital care of information and participation when being an inpatient at ...

Coping Skills of Students in Synchronous Computer-Mediated Communication

Publicerat

Coping Skills of Students in Synchronous Computer-Mediated Communication

Interactive and communicative situations within social environments are prerequisites for learning in collaboration. Synchronous computer-mediated...

The Dark Sides of Technology : Barriers to Work-Integrated Learning

Publicerat

The Dark Sides of Technology : Barriers to Work-Integrated Learning

Digitalization and technology are interventions seen as a solution to the increasing demand for healthcare services, but the associated changes of...

Management challenges for future digitalization of healthcare services

Publicerat

Management challenges for future digitalization of healthcare services

eHealth is considered a solution to current challenges in healthcare. However, its use is not very well developed, and its potential has been littl...

Dialogue meetings as an arena for collaboration and reflection among researchers and practitioners in a prestudy of a welfare technology testbed

Publicerat

Dialogue meetings as an arena for collaboration and reflection among researchers and practitioners in a prestudy of a welfare technology testbed

The research question of the article is to explore whether the method dialogue meetings could be relevant for collaboration reflective learning amo...

Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Publicerat

Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Bakgrund Flera svenska rapporter visar att de mest sjuka äldre ofta far illa på grund av bristande samordning och oklar ansvarsfördelning mellan...

Flawed communications : Health professionals’ experience of collaboration in the care of frail elderly patients

Publicerat

Flawed communications : Health professionals’ experience of collaboration in the care of frail elderly patients

Aims: Frail elderly patients who have multiple illnesses do not fare well in modern health care systems, mainly due to a lack of care planning and...

The Role of ICT for the Growth of Small Enterprises in Ethiopia

Publicerat

The Role of ICT for the Growth of Small Enterprises in Ethiopia

Small enterprises strive to survive and grow in the business they are involved. They make efforts to utilize different resources and technologies...

Person-centered healthcare in coordinated care planning with video conference : Nurses’ perspective

Publicerat

Person-centered healthcare in coordinated care planning with video conference : Nurses’ perspective

We are becoming older and more people remain in their home with the need for care, as well as these persons for some reasons be hospitalized. This...

Identifying Risk Factors in Implementing ERP Systems in Small Companies

Publicerat

Identifying Risk Factors in Implementing ERP Systems in Small Companies

Some risk factors exist within the implementation process of an ERP system in small companies. However, researchers claim different views on which...

Attitudes to ICT in a Healthcare Organisation

Publicerat

Attitudes to ICT in a Healthcare Organisation

A true and fair view : harmonization of the accounting

Publicerat

A true and fair view : harmonization of the accounting

The aim of this paper is to describe the essence of the concept "true and fair view, in Swedish "a correct view" (en rattvisande bild). The aim is...

Development of an Animated Video for Pre- and Postoperative Learning for Osteoarthritis Patients

Publicerat

Development of an Animated Video for Pre- and Postoperative Learning for Osteoarthritis Patients

Osteoarthritis (OA) is a condition in the joint that is developing for a long time and hit first and mainlyarticular cartilage, and it is a long-te...

Acceptance of Video Conferencing in Healthcare Planning in Hospitals

Publicerat

Acceptance of Video Conferencing in Healthcare Planning in Hospitals

Health information technology has become one of the most important resources for the development and improved efficiency of healthcare services....

#metoo-management

Publicerat

#metoo-management

För ett drygt år sedan inleddes #metoo-rörelsen, vilken påminner oss om att det finns brister i samhället även om allt ser bra ut på ytan. Mycket...

Collaborative Work in Complex Problem Domains : a case study in thermal spraying

Publicerat

Collaborative Work in Complex Problem Domains : a case study in thermal spraying

A New Leadership and its Implications on Professions

Publicerat

A New Leadership and its Implications on Professions

Organisations have become more knowledge-intensive and professional during the last decades. Professional work generally has certain specific...

An Approach for Trust and IS Engagement in Professional-Orientated Work

Publicerat

An Approach for Trust and IS Engagement in Professional-Orientated Work

This paper addresses profession-orientated work and the professionals’ involvement and engagement in design and use of information systems. Two...

Attitudes to Information Technology Among Healthcare Professions, 2009

Publicerat

Attitudes to Information Technology Among Healthcare Professions, 2009

The purpose is to explore attitudes towards IT among various categories of health care staff; health care professions. We will identify problem are...

Belonging to T or L-profession? : about professional and organizational challenges for knowledge management

Publicerat

Belonging to T or L-profession? : about professional and organizational challenges for knowledge management

Organizations have been even more knowledge-intensive and profession-orientated during the last years. Professional work has generally certain...

Challenges in Using IT Systems for Collaboration in Healthcare Services

Publicerat

Challenges in Using IT Systems for Collaboration in Healthcare Services

Frail elderly people refer to multi-diseased and vulnerable patients in need of medication and healthcare. These patients require healthcare from...

Competence Development for Teachers Within a Digital Inter-professional Community

Publicerat

Competence Development for Teachers Within a Digital Inter-professional Community

Competence development for teachers is of increasing importance as the use of digital tools poses a challenge to the pedagogical approach within th...

Creating Innovations by Building Demonstrator Arenas

Publicerat

Creating Innovations by Building Demonstrator Arenas

Innovations and sustainable businesses are important driving forces in the society. Projects are sometimes financed by the European Union to suppor...

Development of the Road Carriers Cluster in the Western Region of Sweden

Publicerat

Development of the Road Carriers Cluster in the Western Region of Sweden

The road carriers business in West Sweden is described as a cluster of the Swedish business world. This cluster has been exposed to great...

How to Evaluate Collaboration within Research and Innovation

Publicerat

How to Evaluate Collaboration within Research and Innovation

To improve and strengthen regional development is often subject of political decisions. This is thesituation within the European Union, to increase...

How to Evaluate Collaboration within Research and Innovation

Publicerat

How to Evaluate Collaboration within Research and Innovation

To improve and strengthen regional development is often subject of political decisions. This is the situation within the European Union, to increas...

Identifying motives for implementing ehealth by using activity theory

Publicerat

Identifying motives for implementing ehealth by using activity theory

eHealth interventions are utilized as a solution to address the current demographic challenges in society, as the number of old people increases....

Instructional-design theories applied on a web-based learning application

Publicerat

Instructional-design theories applied on a web-based learning application

Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker

Publicerat

Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker

This thesis is based on a professional perspective in the use of information systems. Information systems for knowledge integration in professional...

On organization of professions related to IS use

Publicerat

On organization of professions related to IS use

Organizations have been more knowledge-intensive and professional during the last decades. Professional work has generally certain specific...

Professional Knowledge Sharing in Aircraft Maintenance: A New Complex in Dynamics

Publicerat

Professional Knowledge Sharing in Aircraft Maintenance: A New Complex in Dynamics

Aircraft maintenance can be described as a complex and interactive technical system. The ever increasing complex system of aircraft maintenance...

Scaffolding teacher communities for collaboration using wikis within secondary school

Publicerat

Scaffolding teacher communities for collaboration using wikis within secondary school

Technologies such as blogs, wikis, and different learning management systems are increasingly being used to support learning and teaching within...

The Teachers' Perspective on School Leadership for ICT

Publicerat

The Teachers' Perspective on School Leadership for ICT

School leaders have the pedagogical, as well as the financial, responsibility at the school. It is the school leader's task to manage the competenc...

The Use of Information Systems in Professional Healthcare Work Practices

Publicerat

The Use of Information Systems in Professional Healthcare Work Practices

Over the last decades, organisations have increasingly been more knowledge intensive and professional. Professional work generally has certain...

Utveckling av samverkansarenor för arbetsintegrerat lärande

Publicerat

Utveckling av samverkansarenor för arbetsintegrerat lärande

Strategiska samverkansarenor utvecklas vid lärosäten i syftet att bedriva en strukturerad och strategisk samverkan med externa parter. Omvärldens,...

Utvärdering av nätbaserad utbildning 

Publicerat

Utvärdering av nätbaserad utbildning 

Voluntary Disclosure of Information on Intangibles in Corporate Annual Reports

Publicerat

Voluntary Disclosure of Information on Intangibles in Corporate Annual Reports

Conditions for participation within synchronous online collaborative learning

Publicerat

Conditions for participation within synchronous online collaborative learning

Interactive and communicative situations within social environments are prerequisites for learning in collaboration. Synchronous communication offe...

Inter-professional Learning for Teaching : Using Digital Tools

Publicerat

Inter-professional Learning for Teaching : Using Digital Tools

The importance of inter‐professional learning and knowledge integra‐tion for teaching is increasing as the use of digital tools will challenge the...

How collaborative practice research can improve human betterment

Publicerat

How collaborative practice research can improve human betterment

An aging population, lack of competence and digitalization places new high demands on Swedish welfare. This situation will challenge the traditiona...

Knowledge management for operations management within health care

Publicerat

Knowledge management for operations management within health care

The aging population of the western world poses a medical challenge for the society of today and of the future. In hospitals, healthcare...

Operations Knowledge Management in Health Care

Publicerat

Operations Knowledge Management in Health Care

The aging population of the western world poses a medical challenge for the society of today and the future. The pressure on health care and its...

Growth of Ecological Production in the Agricultural Sector

Publicerat

Growth of Ecological Production in the Agricultural Sector

The agricultural sector in Sweden has been experienced rather large changes through the last twenty to thirty years. The ecological production of...

IT systems for collaboration in healthcare for frail elderly people

Publicerat

IT systems for collaboration in healthcare for frail elderly people

The ageing population of the western world poses a medical challenge for society of today and of the future. Frail elderly people are described as...

How to Fix How to Fix Airplanes : Why aircraft maintenance is said to be complex and risky

Publicerat

How to Fix How to Fix Airplanes : Why aircraft maintenance is said to be complex and risky

Knowledge Integration in Profession-Oriented Work: a Cross-Case Analysis

Publicerat

Knowledge Integration in Profession-Oriented Work: a Cross-Case Analysis

Different professions conduct their on-goingprofessional work in various forms of organizations, in order to accomplishcomplex and sometimes both...

Assessing the business value of electronic order-to-payment cycle

Publicerat

Assessing the business value of electronic order-to-payment cycle

In this paper, we build an evaluation tool for assessing the business impacts of an electronic order-topayment cycle. Based on a literature review...

Attitudes to information technology in health care professions

Publicerat

Attitudes to information technology in health care professions

The purpose of this paper is to explore attitudes towards IT among various categories of health care staff; health care professions. We will identi...

Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication : An Inter-Scandinavian Study

Publicerat

Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication : An Inter-Scandinavian Study

Synchronous computer-mediated communication is often used as a means to achieve activelearning through collaboration. This paper is based on an...