Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Dåderman

Professor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, psykologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt aktuella forskningsområde är personlighet (personlighetsdrag, psykopati och s.k. Dark Triad), empati och värderingar. Tidigare var jag intresserad av kognitiva funktioner, neuropsykiatriska funktionshinder (dyslexi, ADHD), självkänsla och missbruk av droger, framför allt missbruk av sömnmedel. Min kunskap om sambandet mellan sömnmedel och oönskat beteende efterfrågas ofta, och jag har exempelvis skrivit ett sakkunnigutlåtande i fallet Thomas Quick som ledde till att han släpptes fri. Jag samarbetar med arbetslivet och forskar på aktuella frågor med hjälp av kvantitativa psykologiska testmetoder (t.ex. ledarskapsintelligens, arbetsplatsmobbning, arbetsnarkomani, arbetsbelastning, engagemang, stress, konflikten mellan arbete och familj). De undersökta är medarbetare och chefer från olika organisationer och företag. En annan grupp undersökta är intagna för vård i fängelse, ungdomshem och rättspsykiatri.

Undervisning/handledning

Jag är ämnesansvarig för ämnet psykologi, och undervisar på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Jag är kursansvarig för magisterkurserna i psykologi (Examensarbete i psykologi 15 hp samt Moderna avancerade analysmetoder för enkätvalidering 7.5 hp) och doktorandkursen Vetenskapligt skrivande och vetenskaplig publicering. Jag handleder examensarbeten i psykologi på C- och D-nivå. Jag kan handleda doktorander i psykologi, oavsett inriktning.

Nyckelord

Psykopati, Dark Triad, personlighetsdrag, ledarskapsintelligens (emotionell intelligens, spirituell intelligens, rationell intelligens), arbetsplatsmobbning, självkänsla, dyslexi, ADHD, Rohypnol.

Publikationer


Cross-cultural adaptation, from Dutch to Swedish language, of the Individual Work Performance Questionnaire

Publicerat

Cross-cultural adaptation, from Dutch to Swedish language, of the Individual Work Performance Questionnaire

BACKGROUND: There is a need for a short, self-rated, validated and reliable instrument for individual work performance suitable for generic use in...

A Leadership Meta-Resource Factor Explicates Task Performance, Work Engagement, and Perceived Stress

Publicerat

A Leadership Meta-Resource Factor Explicates Task Performance, Work Engagement, and Perceived Stress

Past research links emotional leadership resources (e.g., emotional intelligence) positively with important working life outcomes, such as health,...

Emotional Leadership in Relation to Task Performance, Work Engagement, and Perceived Stress

Publicerat

Emotional Leadership in Relation to Task Performance, Work Engagement, and Perceived Stress

Purpose: To describe and explore emotional leadership meta-resources based on traits (self-esteem, emotional intelligence, leadership intelligence,...

Relationship between emotional intelligence, personality and work performance : A cross-sectional study

Publicerat

Relationship between emotional intelligence, personality and work performance : A cross-sectional study

The background of this study is the observation that people with high emotional intelligence (EI) perform well at work. The aim of this study was t...

Work Values of Police Officers and their Relationship with Job Burnout and Work Engagement

Publicerat

Work Values of Police Officers and their Relationship with Job Burnout and Work Engagement

Values represent people’s highest priorities and are cognitive representations of basic motivations. Work values determine what is important for...

Workplace bullies, not their victims, score high on the Dark Triad and Extraversion, and low on Agreeableness and Honesty-Humility

Publicerat

Workplace bullies, not their victims, score high on the Dark Triad and Extraversion, and low on Agreeableness and Honesty-Humility

Most past research has focused mainly on the personality of the victims of bullying and not on the personality of workplace bullies. Some researche...

An exploratory study of long-haul truck drivers' secondary tasks and reasons for performing them.

Publicerat

An exploratory study of long-haul truck drivers' secondary tasks and reasons for performing them.

Research on drivers has shown how certain visual-manual secondary tasks, unrelated to driving, increase the risk of being involved in crashes. The...

Be fearless : Positive affect as a mediator between venturesomeness and self-efficacy in future entrepreneurs and managers : Être intrépide : affect positif agissant comme médiateur entre l’audace et la connaissance de ses propres capacités chez les futurs entrepreneurs et managers

Publicerat

Be fearless : Positive affect as a mediator between venturesomeness and self-efficacy in future entrepreneurs and managers : Être intrépide : affect positif agissant comme médiateur entre l’audace et la connaissance de ses propres capacités chez les futurs entrepreneurs et managers

Introduction and objectives. – Self-efficacy, personality and different affect states in entrepreneurs and managers are important factors for...

Interrater Reliability of Psychopathy Checklist-Revised : Results on Multiple Analysis Levels for a Sample of Patients Undergoing Forensic Psychiatric Evaluation

Publicerat

Interrater Reliability of Psychopathy Checklist-Revised : Results on Multiple Analysis Levels for a Sample of Patients Undergoing Forensic Psychiatric Evaluation

Scores from the Psychopathy Checklist–Revised (PCL-R) are used to support decisions regarding personal liberty. In our study, performed in an...

Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses : The Role of Work-Family Interface

Publicerat

Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses : The Role of Work-Family Interface

Background: Poland has lower ratios of employed registered nurses per 1,000 inhabitants than the EU average. Polish nurses work under miserable...

Conceptualizations of Personality Disorders with the Five Factor Model-count and Empathy Traits

Publicerat

Conceptualizations of Personality Disorders with the Five Factor Model-count and Empathy Traits

Previous research has long advocated that emotional and behavioral disorders are related to general personality traits, such as the Five Factor Mod...

Personality traits of prisoners as compared to general populations : Signs of adjustment to the situation?

Publicerat

Personality traits of prisoners as compared to general populations : Signs of adjustment to the situation?

Two recent studies have challenged the well-established belief that offending behaviors are inversely related to the personality trait of...

Some Bright And Dark Sides Of Personality May Be Adaptive For Well-Being In Face Of Workplace Bullying

Publicerat

Some Bright And Dark Sides Of Personality May Be Adaptive For Well-Being In Face Of Workplace Bullying

Purpose Targets of workplace bullying tend to have poor health, and we set out to determine whether personality may predict their health quality. ...

Conceptualizing the Structure of FFM Personality Disorders with Empathy

Publicerat

Conceptualizing the Structure of FFM Personality Disorders with Empathy

The new section III in DSM-5 suggests pathological personality traits and impairments in personality functioning such as empathy to be used for...

Developing courses in quantitative methods for undergraduate psychology students : teaching facilitated by experimental exercises with work-related elements

Publicerat

Developing courses in quantitative methods for undergraduate psychology students : teaching facilitated by experimental exercises with work-related elements

University teachers need to develop and implement effective teaching methods when educating students who come to the university through “broadened...

Fallet Thomas Quick : ”Bortträngda” minnen och hans diagnoser

Publicerat

Fallet Thomas Quick : ”Bortträngda” minnen och hans diagnoser

Hur kan ett arbetsintegrerat lärande (AIL) synliggöras inom ämnet psykologi?

Publicerat

Hur kan ett arbetsintegrerat lärande (AIL) synliggöras inom ämnet psykologi?

Syfte med denna presentation är att tydliggöra hur vi inom ämnet psykologi synliggör AIL, genom att beskriva resultaten från genomförda studier ino...

Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses : The Role of Work-Family Interface

Publicerat

Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses : The Role of Work-Family Interface

Background:  Poland has lower ratios of employed registered nurses per 1,000 inhabitants than the EU average. Polish nurses work under miserable...

Psychopathy Assessment with PCL-R has High Interrater Reliability if Conducted Without Bias

Publicerat

Psychopathy Assessment with PCL-R has High Interrater Reliability if Conducted Without Bias

Scores of the Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) are used to support decisions regarding personal liberty. There is increasing concern about its...

The work-family interface : Job demands, work engagement and turnover intentions of Polish nurses

Publicerat

The work-family interface : Job demands, work engagement and turnover intentions of Polish nurses

A conflict between one's professional life and one's family life may lead to lower well-being both at work and home. Most nurses are women who have...

Two in ten feel excluded from social work-related processes by workplace bullying

Publicerat

Two in ten feel excluded from social work-related processes by workplace bullying

The aim was to investigate (1) the prevalence of workplace bullying experienced by men and women in Swedish workplaces with a high level of stress...

Workplace Bullies, Not Their Victims, Score High in Dark Triad, but Both Tend Toward Introvert Neuroticism

Publicerat

Workplace Bullies, Not Their Victims, Score High in Dark Triad, but Both Tend Toward Introvert Neuroticism

This investigation set out to compare levels of the Dark Triad traits and the Big-Six personality factors in workplace bullies and their victims in...

Bully-typifying personality traits (the Dark Triad) of workplace bullies are not shared by their victims

Publicerat

Bully-typifying personality traits (the Dark Triad) of workplace bullies are not shared by their victims

Bullying in workplaces creates great suffering for the victims and causes major consequences for the workplace atmosphere and the organization....

Leadership Intelligence Before and After Participation in UGL Leadership Training

Publicerat

Leadership Intelligence Before and After Participation in UGL Leadership Training

The aim of this study was to examine whether there was a difference in three types of leadership intelligence (spiritual intelligence, emotional...

Work-family interference : Occupational demands, work engagement and turnover intentions in nurses

Publicerat

Work-family interference : Occupational demands, work engagement and turnover intentions in nurses

The question of how to manage incompatible professional and non-professional demands has attracted attention from both scholars and practitioners i...

Att utveckla lärandemodeller genom sociala experiment (arbetsintegrerade moment) för studenter som rekryteras genom breddad rekrytering

Publicerat

Att utveckla lärandemodeller genom sociala experiment (arbetsintegrerade moment) för studenter som rekryteras genom breddad rekrytering

Universitetslärare behöver goda förebilder på effektiva undervisningsmetoder. Studenter som rekryteras genom den breddade rekryteringen, dvs....

Exploring the Relationship Between Honesty-Humility, the Big Five, and Liberal Values in Swedish Students

Publicerat

Exploring the Relationship Between Honesty-Humility, the Big Five, and Liberal Values in Swedish Students

Previous research on the Five-Factor model (Big Five) reports a relationship between personality traits and liberal values, and the trait...

Fatigue and burnout in police officers : the mediating role of emotions

Publicerat

Fatigue and burnout in police officers : the mediating role of emotions

Purpose  – The policing profession is associated with psychosocial hazard. Fatigue and burnout often affect police officers, and may impair the...

Gymnasierektors ledarskapsparadox : att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

Publicerat

Gymnasierektors ledarskapsparadox : att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten m...

"I dislike my body, I am unhappy, but my parents are not disappointed in me" : self-esteem in young women with dyslexia

Publicerat

"I dislike my body, I am unhappy, but my parents are not disappointed in me" : self-esteem in young women with dyslexia

Objectives: Strong self-esteem is related to good psychological health. Dyslexia has a negative effect on self-esteem, but this effect depends on...

Icke-intagna i fängelse är idag mindre målmedvetna (conscientiousness) och mindre vänliga (agreeableness) änintagna på svenska kriminalvårdsanstalter med säkerhetsklass I

Publicerat

Icke-intagna i fängelse är idag mindre målmedvetna (conscientiousness) och mindre vänliga (agreeableness) änintagna på svenska kriminalvårdsanstalter med säkerhetsklass I

Aktuella studier visar att i det alltmer individualistiska samhället kultiveras mindre trevliga egenskaper som kan leda till uteslutning av andra....

Reply to Maarit Johnson’s Letter to the Editor

Publicerat

Reply to Maarit Johnson’s Letter to the Editor

The significance of the sense of coherence for various coping resources in stress situations used by police officers in on-the-beat service

Publicerat

The significance of the sense of coherence for various coping resources in stress situations used by police officers in on-the-beat service

BackgroundPolice officers meet many stressors as part of their occupation. The psychological resource "sense of coherence" (SOC) protects against...

Två av tio exkluderas ur sociala processer genom mobbning på såväl mansdominerade som kvinnodominerade svenska arbetsplatser

Publicerat

Två av tio exkluderas ur sociala processer genom mobbning på såväl mansdominerade som kvinnodominerade svenska arbetsplatser

Att utesluta en eller fler arbetskamrater från sociala- och arbetsprocesser genom upprepade negativa handlingar såsom utfrysning, kränkande blickar...

Exploring the factor structure and the validityof the abbreviated Basic and Earning Self-Esteem Scales

Publicerat

Exploring the factor structure and the validityof the abbreviated Basic and Earning Self-Esteem Scales

The original longer versions (Forsman & Johnson, 1996) and abbreviated versions of the Basic and Earning Self-Esteem Scales have been used in...

Fatigue, vigor and dedication : the role of job-related emotions

Publicerat

Fatigue, vigor and dedication : the role of job-related emotions

Purpose. The aim of the study was to examine the role of job-related positive and negative emotions between acute fatigue at work and engagement. W...

"Managing with my Heart, Brain and Soul" : The Development of the Leadership Intelligence Questionnaire

Publicerat

"Managing with my Heart, Brain and Soul" : The Development of the Leadership Intelligence Questionnaire

A new Swedish leadership theory of "leadership intelligence" (Ronthy, 2006; 2013) is characterized by a work integrated learning approach. This...

Burnout among a group of policemen : the role of fatigue and emotions in the work context

Publicerat

Burnout among a group of policemen : the role of fatigue and emotions in the work context

Background: Policework is a profession with a high risk of operational and organizational stress at work. The aim of this research was to investiga...

Flunitrazepam intake in male offenders

Publicerat

Flunitrazepam intake in male offenders

The abuse of flunitrazepam (FZ) compounds is world-wide, and several studies have reflected on the consequences with regard to violence and crimina...

Forskning hand i hand med praktiken : Betydelsen av känslan av sammanhang för olika copingresurser i stressituationer hos poliser i yttre tjänst

Publicerat

Forskning hand i hand med praktiken : Betydelsen av känslan av sammanhang för olika copingresurser i stressituationer hos poliser i yttre tjänst

Arbete och dess villkor är för det mesta betydelsefullt. Den goda arbetsplatsen strävar efter att medarbetare utvecklar copingresurser som kan...

How I manage home and work together : occupational demands, engagement, and work-family conflict among nurses

Publicerat

How I manage home and work together : occupational demands, engagement, and work-family conflict among nurses

Background: Nursing is an accountable profession due to the concern with patient safety (Aiken et al., 2002). In recent years, growth requirements...

Jak pogodzić życie zawodowe i prywatne? – stres zawodowy i zaangażowanie a konflikt praca - dom wśród pielęgniarek [How to balance professional involvement with private life? – job-related stress and professional responsibilities in the light of the conflict between job and private life in the nursing  profession].

Publicerat

Jak pogodzić życie zawodowe i prywatne? – stres zawodowy i zaangażowanie a konflikt praca - dom wśród pielęgniarek [How to balance professional involvement with private life? – job-related stress and professional responsibilities in the light of the conflict between job and private life in the nursing  profession].

Wprowadzenie: Większość pielęgniarek to kobiety, które tradycyjnie często godzą profesjonalne obowiązki z życiem rodzinnym. Konflikt pomiędzy sferą...

Leadership intelligence, self-esteem and personality traits before and after participation in UGL

Publicerat

Leadership intelligence, self-esteem and personality traits before and after participation in UGL

Since 1981 the leadership training UGL (Understanding Group and Leader) has been used as a basic course for new officers, and it´s today a frequent...

Pozytywny afekt a relacja między śmiałością, impulsywnością i własną skutecznością [Positive affectivity and the relationship between venturesomeness, impulsiveness and self-efficacy]

Publicerat

Pozytywny afekt a relacja między śmiałością, impulsywnością i własną skutecznością [Positive affectivity and the relationship between venturesomeness, impulsiveness and self-efficacy]

Background: Recent research has demonstrated a relationship between personality, affectivity and performance. The purpose of this study was to...

'Speedy action over goal orientation' : Cognitive impulsivity in male forensic patients with dyslexia

Publicerat

'Speedy action over goal orientation' : Cognitive impulsivity in male forensic patients with dyslexia

Previous neuropsychiatric studies suggest a relationship between reading disability and cognitive impulsivity. This relationship is not entirely...

"You have to use your brain, heart and soul" : A new model of Leadership Intelligence

Publicerat

"You have to use your brain, heart and soul" : A new model of Leadership Intelligence

Leadership intelligence is a new Swedish leadership model (Ronthy, 2006; in press). The aim of this presentation is to present and discuss some...

Finns det ett samband mellan impulsivitet och psykopati hos kriminella män?

Publicerat

Finns det ett samband mellan impulsivitet och psykopati hos kriminella män?

Bakgrund: Personer med psykopati beskrivs ofta som känslokalla, utan empati OCH impulsiva. MEN de kan ägna mycket energi åt att manipulera andra fö...

Performance profiles (”happy performer”, ”enjoys life”, ”forced performer” or ”goes without”) in two cultures

Publicerat

Performance profiles (”happy performer”, ”enjoys life”, ”forced performer” or ”goes without”) in two cultures

•Syftet var att validera prestationsprofiler och att studera dessa profiler i två kulturellt olika populationer. •Teoretiskt ramverk och bakgrund....

Psykometriska egenskaper hos ett frågeformulär som avser mäta en ny svensk ledarskapsmodell som bygger på en teori om ledarintelligens

Publicerat

Psykometriska egenskaper hos ett frågeformulär som avser mäta en ny svensk ledarskapsmodell som bygger på en teori om ledarintelligens

Syftet är att presentera och diskutera några preliminära resultat från ett projekt ”Studier om en ny svensk ledarskapsmodell". Syftet med...

Samtidig kriterierelaterad validitet hos ett nytt svenskt arbetspsykologisk test mot arbetsprestation inom polisen

Publicerat

Samtidig kriterierelaterad validitet hos ett nytt svenskt arbetspsykologisk test mot arbetsprestation inom polisen

Syftet med studien var att undersöka validiteten hos ett nytt svenskt arbetslivspsykologiskt personlighetstest, Understanding Personal Potential...

Forskningsprojekt