Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Sigridur Islind

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom området forskningsmiljöer, lärande i och för det nya arbetslivet, lina, forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, informatik.


FORSKNINGSINTRESSE

Jag intresserar mig för samhällets digitalisering och i min avhandling studerade jag digitalisering av vård och omsorg. Jag intresserar mig för design, utveckling och användning av digitala verktyg i olika domäner. Digitalisering inom vård och omsorg innebär förändrade villkor för både vårdgivare och vårdtagare där vårdgivarna behöver utveckla nya strategier för att bedriva vård med stöd av digital teknik och vårdtagarna behöver utveckla nya strategier för digitaliserad egenvård och ökad ansvar i vårdprocesser. Jag har de senaste åren främst studerad digitalisering av vård och omsorg men intresserar mig för frågor kopplade till förändringar kopplade till design, utveckling och användning av digitala verktyg i samhället i stort. Min avhandling "Platformization. Co-Designing Digital Platforms in Practice" finns här: https://bit.ly/2xCXc3G och nyhet om avhandlingens innehåll: https://bit.ly/2xU2OpA

 

FORSKNINGSPROJEKT

Jag har deltagit i forskningsprojekten:

mCity (2012-2015)
Projekt om mobila betalningar och digitalisering av samhället  

EfterCancern (2015-pågående)
Projekt om digitalt stöd för cancerrehabilitering.

Sociala Medier på Recept (2017-pågående)
Projekt om digitalt stöd för patienter som har genomgått cancerbehandling.

Närstående (2017-pågående)
Projekt om digitalt stöd för anhöriga som förlorar sin make  

Alla projekt som jag har deltagit i har varit tvärvetenskapliga (där jag främst har samarbetat med forskare som bedriver sin forskning inom vetenskapsfälten informatik, computer science, medicin, vårdvetenskap och pedagogik). Alla projekt som jag har varit med i har bedrivits i samarbete mellan akademi (olika lärosäten) och praktik (offentlig sektor samt privat sektor). Exempel på samarbetspartner som jag samarbetar med i dagsläget i forskningsprojekt är Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Ersta Sköndal Högskola och Reykjavik University. Exempel på parter som har deltagit i forskningsprojekt tillsammans med mig från offentliga sektorn är Ersta sjukhus, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Trollhättan kommun samt olika parter från privata sektorn. Jag har även deltagit i mindre projekt som handlar om olika aspekter av samhällets digitalisering. 

Avhandling

Min avhandling "Platformization. Co-Designing Digital Platforms in Practice" finns här: https://bit.ly/2xCXc3G och här finns en nyhet om avhandlingens innehåll:  https://bit.ly/2xU2OpA

 Google Scholar

 Här hittar ni min forskning: https://bit.ly/2NL5Ffi

undervisning

Jag undervisar på flertalet kurser, främst på programmet Systemutveckling, IT & samhälle och jag har undervisat på grund- och avancerad nivå. Ett urval på kurser jag har varit med på de senaste åren är:

  • Designteori 
  • Designteori och designforskning
  • IT-design och användbarhet
  • Introduktion till IT i samhället
  • IT som verksamhetsstöd
  • Databaser och databasdesign
  • Systemutveckling för mobila applikationer
  • Grundläggande programmering
  • Avancerad programmering
  • Hälsoinformatik 

När det kommer till utbildning på forskarnivå så är jag bihandledare till Victoria Johansson som är en doktorand i informatik med inriktning mot arbetsintegrerad lärande som intresserar sig för frågor som hör till digitalisering av vård och bedriver sin forskning inom projektet Sociala Medier på recept. 

RESEARCH GATE

Följ mig på Research Gate: https://bit.ly/2QZBIpC

Publikationer


Socio-Technical Interplay in a Two-Sided Market : The Case of Learning Platforms

Publicerat

Socio-Technical Interplay in a Two-Sided Market : The Case of Learning Platforms

The rise of the platform era changes the way interactions are structured and enables transactions at a distance. The platform phenomena also enable...

Individualized blended care for patients with colorectal cancer : the patient's view on informational support.

Publicerat

Individualized blended care for patients with colorectal cancer : the patient's view on informational support.

PURPOSE: The number of colorectal cancer patient survivors is increasing. Information and support during and after treatment are requested by...

Nurses' work practices in design : managing the complexity of pain

Publicerat

Nurses' work practices in design : managing the complexity of pain

Purpose: The purpose of this study is to understand the activities in nurses' work practices in relation to the design process of a self-monitoring...

The Polite Pop-Up : An Experimental Study of Pop-Up Design Characteristics and User

Publicerat

The Polite Pop-Up : An Experimental Study of Pop-Up Design Characteristics and User

Pop-up boxes have been widely used to catch users' attention and highlight specific information. Yet, according to previous research, there is a hi...

Co-Designing a Digital Platform with Boundary Objects : Bringing Together Heterogeneous Users in Healthcare

Publicerat

Co-Designing a Digital Platform with Boundary Objects : Bringing Together Heterogeneous Users in Healthcare

Healthcare is increasingly permeated with digital platforms supporting cooperative care involving different professional groups and also patients....

Kvalitativ analys i NVivo : Kurskompendium

Publicerat

Kvalitativ analys i NVivo : Kurskompendium

Detta kompendium beskriver grunderna i NVivo och är tänkt att fungera som introduktion och instuderingsmaterial för självständigt arbete med...

New Logics of Ethics in the Age of Digital Platforms : Design Fictions of Autonomous Cars

Publicerat

New Logics of Ethics in the Age of Digital Platforms : Design Fictions of Autonomous Cars

Autonomous cars are the first major examples of Artificial Intelligence (AI) in everyday life. When cars are transformed into platforms,new service...

Shift in translations : Data work with patient-generated health data in clinical practice

Publicerat

Shift in translations : Data work with patient-generated health data in clinical practice

This article reports on how the introduction of patient-generated health data affects the nurses’ and patients’ data work and unpacks how new forms...

The Virtual Clinic : Two-sided Affordances in Consultation Practice

Publicerat

The Virtual Clinic : Two-sided Affordances in Consultation Practice

Telecare has the potential to increase the quality of care while also decreasing costs. However, despite great potential, efficiency in care...

Decision-support System for Cancer Rehabilitation : Designing for Incorporating of Quantified Data into an Existing Practice

Publicerat

Decision-support System for Cancer Rehabilitation : Designing for Incorporating of Quantified Data into an Existing Practice

Recent development in self-monitoring devices indicates that using quantified data in clinical practicesupporting chronic diseases management holds...

From Co-Design to Co-Care : Designing a Collaborative Practice in Care

Publicerat

From Co-Design to Co-Care : Designing a Collaborative Practice in Care

The design of digital artifacts in general and mobile apps in particular has not been investigated fully from a practice perspective. Mobile apps a...

From narratives to numbers : Data work and patient-generated health data in consultations

Publicerat

From narratives to numbers : Data work and patient-generated health data in consultations

This article presents preliminary findings on how the introduction of patient-generated health data (PGHD) triggers changes during patient-nurse...

Patient Generated Data And Affordances : Conversation Cues In Clinical Decision Making

Publicerat

Patient Generated Data And Affordances : Conversation Cues In Clinical Decision Making

An increasing number of systems support the use of patient-generated data in patient-provider collaboration.However, there is yet limited...

Platformization : Co-Designing Digital Platforms in Practice

Publicerat

Platformization : Co-Designing Digital Platforms in Practice

Digital platforms are slowly becoming an important part of both research and everyday work. However, much of the research focus has been on platfor...

Tuning professionalism in the public sector

Publicerat

Tuning professionalism in the public sector

The digitalization in the public sector poses challenges for the professionals that have previously not been using digital tools as a part of their...

Balancing the Social Media Seesaw in Public Sector : A Sociomaterial Perspective

Publicerat

Balancing the Social Media Seesaw in Public Sector : A Sociomaterial Perspective

The use of social media in the public sector changes the professionals' everyday work practice. This paper sheds light on the emerging challenges o...

Learning at the digital boundaries

Publicerat

Learning at the digital boundaries

The blurring of boundaries between work life and private life, between Spredsheets and Facebook, between societal and private means that we need to...

Learning in home care : a digital artifact as a designated boundary object-in-use

Publicerat

Learning in home care : a digital artifact as a designated boundary object-in-use

Purpose: The aim of this paper is to understand how the role of an mHealth artifact plays out in home care settings. An mHealth artifact, in terms ...

Learning in home care : a digital artifact as a designated boundary object-in-use

Publicerat

Learning in home care : a digital artifact as a designated boundary object-in-use

PurposeThe aim of this paper is to understand how the role of an mHealth artifact plays out in home care settings. An mHealth artifact, in terms of...

Seeds of Workplace Learning in Information Systems : A Literature Review

Publicerat

Seeds of Workplace Learning in Information Systems : A Literature Review

Taking Care Seriously : Transforming Practices by Design

Publicerat

Taking Care Seriously : Transforming Practices by Design

Towards Learning with Digital Artifacts

Publicerat

Towards Learning with Digital Artifacts

The digitalization of the workplace and society at large brings new challenges for the field of Information Systems. A better understanding of how ...

Transition at Work : Introducing Video-mediated Consultation to Cancer Rehabilitation.

Publicerat

Transition at Work : Introducing Video-mediated Consultation to Cancer Rehabilitation.

Co-creation and Fine-Tuning of Boundary Resources in Small-Scale Platformization

Publicerat

Co-creation and Fine-Tuning of Boundary Resources in Small-Scale Platformization

Most research on platform innovation studies the phenomena from a distance due to lack of access. This paper reports from within an action research...

Creating a Boundary Practice by Co-Design

Publicerat

Creating a Boundary Practice by Co-Design

This paper explores the role of boundaries in a co-design process and how design work can be organized in order to manage the existing boundaries....

From Digital Fight to Digital Pride in Public Sector : Redefining Professionals' Roles and Work in Public Sector

Publicerat

From Digital Fight to Digital Pride in Public Sector : Redefining Professionals' Roles and Work in Public Sector

Abstract The digitalization in the public sector poses challenges for the professionals that have previously not been using digital tools as a part...

MHealth in Home Care : a designated boundary object-in-use

Publicerat

MHealth in Home Care : a designated boundary object-in-use

The aim of this paper is to understand how the role of an mHealth artifact is played out in home care settings. An mHealth artifact, in terms of a...

mHealth in Home Care : A Digital Health Initiative Triggering a Caring Conversation and Revealing the Value of Learning

Publicerat

mHealth in Home Care : A Digital Health Initiative Triggering a Caring Conversation and Revealing the Value of Learning

An mHealth artifact in home care: Professional progression through work integrated learning : Towards an IT supported caring conversations

Publicerat

An mHealth artifact in home care: Professional progression through work integrated learning : Towards an IT supported caring conversations

The aim is to study a problematic grocery-shopping situation within a home care organization, in one studied municipality in Sweden and for this, a...

Designing with rather than for : On the relevance, joy and importance of collaborative engaged work in the design process of a home care mobile service

Publicerat

Designing with rather than for : On the relevance, joy and importance of collaborative engaged work in the design process of a home care mobile service

In an open innovation project called “mCity”, the aim is to verify conceptual applications for mobile services including mobile payments and...

The “PantryApp” : Design Experiences from a User-Focused Innovation Project about Mobile Services for Senior Citizens

Publicerat

The “PantryApp” : Design Experiences from a User-Focused Innovation Project about Mobile Services for Senior Citizens

This experience report aims to reflect on a design initiative conducted as a user-focused innovation. It is based on a research and development...

Data Supported Practice for Co-Creation of Value in Healthcare

Publicerat

Data Supported Practice for Co-Creation of Value in Healthcare

The prevalence of information systems in healthcare enables the use of health data for purposes related to data-driven decision-making. The...