Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Sigridur Islind

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för informatik.


FORSKNINGSINTRESSE

Jag intresserar mig för samhällets digitalisering och i min avhandling studerade jag digitalisering av vård och omsorg. Jag intresserar mig för design, utveckling och användning av digitala verktyg i olika domäner. Digitalisering inom vård och omsorg innebär förändrade villkor för både vårdgivare och vårdtagare där vårdgivarna behöver utveckla nya strategier för att bedriva vård med stöd av digital teknik och vårdtagarna behöver utveckla nya strategier för digitaliserad egenvård och ökad ansvar i vårdprocesser. Jag har de senaste åren främst studerad digitalisering av vård och omsorg men intresserar mig för frågor kopplade till förändringar kopplade till design, utveckling och användning av digitala verktyg i samhället i stort. Min avhandling "Platformization. Co-Designing Digital Platforms in Practice" finns här: https://bit.ly/2xCXc3G och nyhet om avhandlingens innehåll: https://bit.ly/2xU2OpA

 

FORSKNINGSPROJEKT

Jag har deltagit i forskningsprojekten:

mCity (2012-2015)
Projekt om mobila betalningar och digitalisering av samhället  

EfterCancern (2015-pågående)
Projekt om digitalt stöd för cancerrehabilitering.

Sociala Medier på Recept (2017-pågående)
Projekt om digitalt stöd för patienter som har genomgått cancerbehandling.

Närstående (2017-pågående)
Projekt om digitalt stöd för anhöriga som förlorar sin make  

Alla projekt som jag har deltagit i har varit tvärvetenskapliga (där jag främst har samarbetat med forskare som bedriver sin forskning inom vetenskapsfälten informatik, computer science, medicin, vårdvetenskap och pedagogik). Alla projekt som jag har varit med i har bedrivits i samarbete mellan akademi (olika lärosäten) och praktik (offentlig sektor samt privat sektor). Exempel på samarbetspartner som jag samarbetar med i dagsläget i forskningsprojekt är Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Ersta Sköndal Högskola och Reykjavik University. Exempel på parter som har deltagit i forskningsprojekt tillsammans med mig från offentliga sektorn är Ersta sjukhus, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Trollhättan kommun samt olika parter från privata sektorn. Jag har även deltagit i mindre projekt som handlar om olika aspekter av samhällets digitalisering. 

Avhandling

Min avhandling "Platformization. Co-Designing Digital Platforms in Practice" finns här: https://bit.ly/2xCXc3G och här finns en nyhet om avhandlingens innehåll:  https://bit.ly/2xU2OpA

 Google Scholar

 Här hittar ni min forskning: https://bit.ly/2NL5Ffi

undervisning

Jag undervisar på flertalet kurser, främst på programmet Systemutveckling, IT & samhälle och jag har undervisat på grund- och avancerad nivå. Ett urval på kurser jag har varit med på de senaste åren är:

  • Designteori 
  • Designteori och designforskning
  • IT-design och användbarhet
  • Introduktion till IT i samhället
  • IT som verksamhetsstöd
  • Databaser och databasdesign
  • Systemutveckling för mobila applikationer
  • Grundläggande programmering
  • Avancerad programmering
  • Hälsoinformatik 

När det kommer till utbildning på forskarnivå så är jag bihandledare till Victoria Johansson som är en doktorand i informatik med inriktning mot arbetsintegrerad lärande som intresserar sig för frågor som hör till digitalisering av vård och bedriver sin forskning inom projektet Sociala Medier på recept. 

RESEARCH GATE

Följ mig på Research Gate: https://bit.ly/2QZBIpC