Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Annika Theodorsson

Annika Theodorsson

Universitetslektor

annika.theodorsson@hv.se J532

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, statsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Annikas intresseområden inom forskningen just nu är normkritiskt arbete och ledarskap, ansvar och tillit, samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Undervisning/handledning

Undervisar på kurser i statsvetenskap, offentlig rätt samt metod, huvudsakligen på högskolans socionomprogram, magisterprogram i barn och ungdomsvetenskap samt magisterprogram i ledareskap. Biträdande handledare till en doktorand.  

Uppdrag

Ordförande i programråd för forskningsmiljön Barn och unga på Högskolan Väst.

Nyckelord

Normkritik, makt, ansvar, tillit, hedersrelaterat våld och förtryck.