Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Annika Theodorsson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom samhällsvetenskap, statsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Annikas intresseområden inom forskningen just nu är normkritiskt arbete och ledarskap, ansvar och tillit, samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Undervisning/handledning

Undervisar på kurser i statsvetenskap, offentlig rätt samt metod, huvudsakligen på högskolans socionomprogram, magisterprogram i barn och ungdomsvetenskap samt magisterprogram i ledareskap. Biträdande handledare till en doktorand.  

Uppdrag

Ordförande i programråd för forskningsmiljön Barn och unga på Högskolan Väst.

Nyckelord

Normkritik, makt, ansvar, tillit, hedersrelaterat våld och förtryck.

Publikationer