Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åsa Borgström

Bakgrund

Socionom med masterexamen i socialt arbete och mångårig erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänst och skola. Antagen till utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet och undervisar på Socionomprogrammet. Doktorand i projektet Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan. 

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse ligger inom ramen för barn och unga med speciellt fokus på unga med intellektuell funktionsnedsättning och deras identitetsuttryck på internet.

Funktionalitet, identitetsskapande, sociala relationer, gemenskaper på internet, sociala medier, delaktighet, etnografiska metoder, etnografi på nätet och netnografi.

Pågående forskningsprojekt

Doktorand i projektet

Del@ktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet vid Högskolan Väst i Trollhättan

Undervisning

Undervisar på Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, kurserna Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) SQ4451, Socialpedagogik och social mobilisering SQ5175 och Vetenskapligt arbete i socialt arbete SQ4562.  

Forskningsprojekt