Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åsa Rejnö

Åsa Rejnö

Universitetslektor

asa.rejno@hv.se G427

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är huvudsakligen inom området stroke. Min avhandling "Bråd död när patienten drabbats av stroke: vårdares och närståendes upplevelser", som jag försvarade 2012 handlar om den plötsliga och oväntade döden till följd av stroke och för vårdarnas del med fokus de etiska problem som de upplever uppkommer i anslutning till det. För den del av avhandlingen som omfattade de närstående har jag använt mig av narrativ metod och också intresserat mig för vad fokus på berättelsen i sig kan bidra med i forskning. Efter disputationen har jag fortsatt med forskning i linje med avhandlingens fokus och fördjupat mig inom områdena palliativ vård och etik med en studie om sanning och undanhållande av sanning, men har också breddat mig inom området stroke till ett projekt med uppföljning av patienter som drabbats av stroke. Jag har också intresserat mig för studenters lärande i min forskning.

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt på sjuksköterskeprogrammet och är kursansvarig för två webbaserade kurser på C-nivå. Dessa kurser vänder sig till sjuksköterskor med en äldre utbildning som behöver komplettera den med en kandidatexamen för att kunna gå en specialistutbildning. Jag handleder examensarbeten på såväl magister som kandidatnivå.

Nyckelord

Bråd död, etik, innehållsanalys, longitudinell studie, narrativ metod, palliativ vård, patientrapporterade utfallsmått (PROMs), populationsstudie, stroke, stroketeam.

Publikationer