Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Astrid Olsson

Astrid Olsson

Bibliotekarie

astrid.olsson@hv.se G343

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelning för Bibliotek och Studiestöd.

Kontaktbibliotekarie mot Institutionen för Individ och Samhälle:


* Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi
* Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik
* Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk

Arbetsuppgifter:
* Undervisning och handledning i informationssökning och informationshantering
* Informationstjänst
* Forskarstöd och publicering
* Kontaktperson för biblioteksvärdarna
* DiVA

 

Liasion librarian for the Department of Social and Behavioural Studies

Work tasks:
* Teacher Information Literacy

* Library Research Support

*DiVA