Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Beata Jungselius

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.


Jag är doktor i tillämpad informationsteknologi och arbetar på Högskolan Väst sedan januari 2020. Jag disputerade vid Göteborgs universitet i slutet av 2019 med avhandlingen ”Using social media” som handlar om just det; hur människor använder sociala medier. I min forskning har jag intresserat mig för olika former av teknologimedierad mellanmänsklig interaktion och har i mina studier framförallt fokuserat på interaktion i sociala medier.

Jag har en bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap och företagsekonomi/marknadsföring och har bland annat studerat hur museibesökare dokumenterar och delar med sig av sina museibesök med hjälp av mobiltelefoner, bilder och sociala medier, hur människor kommunicerar med hjälp av likes och hur interaktion sker kring bilder på Instagram. Just nu undervisar jag på Digitala medier-programmet och deltar i forskningsprojektet ”Digitala seniorer” där vi studerar äldres användning av digital teknologi i allmänhet och social teknologi i synnerhet.

Läs gärna mer om mig här: https://beatajungselius.wordpress.com/

Läs gärna min avhandling här: http://hdl.handle.net/2077/61756