Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Camilla Fors

Controller

Externfinansierad verksamhet för institutionen IV

Anställd på Ekonomi.


Ekonomiadministration av externt finansierade projekt för Institutionen Ingenjörsvetenskap såsom:

* Budget/Uppföljning/Prognos

* Bokslutsarbete
* Kostnads-och intäktsanalyser
* Rekvisitioner och ekonomisk rapportering

 

Financial administration of externally funded projects on behalf of the Department of Engineering Science