Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Carina Kullgren

Carina Kullgren

Universitetslektor

carina.kullgren@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap. Forskar inom humaniora, kulturvetenskap, etnologi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Främst genusaspekter av yrkes- och arbetslivsförändringar, men även hur genus och andra maktaspekter inverkar på till exempel föräldraskap och mediala representationer.

Undervisning/handledning

Undervisar huvudsakligen på programmet för kultur- och samhällsanalys, magisterprogrammet i kulturvetenskap och magisterprogrammet samhällsförändring och social handling.

Nyckelord

Etnologi, genusaspekter.

Publikationer


Forskningsprojekt