Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Catrin Johansson

Catrin Johansson

Universitetslektor


Doktor i vårdvetenskap

catrin.johansson@hv.se H516

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Catrin Alverbratts forskning handlar om funktionsbedömning av patienter inom psykiatrin. En diagnos räcker inte för att man ska kunna hjälpa en patient till ett bra liv. Man behöver också veta hur patienten fungerar i vardagen. Är patienten ensam och isolerad? Hur pass aktiv är patienten? Vad hindrar patienten från att göra det hon eller han skulle vilja göra?

En annan del av Catrins forskning handlar om att utbilda psykiatripersonal i att använda ICF och att utvärdera vad detta ger för resultat.

Nyckelord

Funktionsbedömning, patienter, psykiatri, diagnos, utbildning, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).