Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Celia Aijmer Rydsjö

Celia Aijmer Rydsjö

Universitetslektor

celia.aijmer-rydsjo@hv.se J428

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom humaniora, språk och litteratur, engelska.

Forskningsintresse 

Mina forskningsintressen har främst rört sig kring arton- och nittonhundratalslitteratur, modernismen inom konst och litteratur, och relationen mellan amerikansk och europeisk kultur. Som doktorand fick jag möjlighet att studera konst- och litteraturhistoria vid Harvard University, vilket resulterade i en avhandling om arkitekturmetaforer och skildringar av hem och interiörer i Henry James författarskap. Genom läsningar av James romaner visar jag hur modernismens förkastande av den överbelastade 1800-talsinterören inte bara ska förstås som ett estetiskt skifte. I stället undersöks hur hemmet blev en symboliskt laddad plats där själva interiörens utformning blev en spelplats för en konst- och människosyn i förändring, ökad rörlighet och nya sätt att förhålla sig till omvärlden. Modernismens vurm för abstraktion och geometriska former grundas på så vis i sociala och historiska fenomen.

I min postdoktorala forskning har jag fortsatt intressera mig för modernismens ursprung och utveckling, främst genom studier av hur angloamerikanska tidskrifter som gavs ut i Europa under mellankrigstiden, oftast i Paris, bidrog till en modernistisk kanonbildning. Särskilt uppmärksammas hur modernismen, som vanligen betraktats som en estetisk kategori, formas av ekonomiska ramar och ett aktivt tilltal till nya målgrupper som antas vilja odla sitt kulturintresse i den europeiska miljön.

Ett annat forskningsintresse är litteraturdidaktik, med särskild betoning på etiska och existentiella aspekter av litteraturstudier. Jag har också skrivit om humanioras utveckling och bildningens betydelse historiskt och i vår samtid.

För närvarande arbetar jag med två mindre forskningsprojekt. Det ena rör den brittiske författaren Graham Greene och krocken mellan finkulturella litterära ambitioner och att skriva för brödfödan. Det andra handlar om den amerikanske poeten John Ashbery, metaforer som relaterar till sötma, och sentimentalitet i samtida poesi.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i brittisk, amerikansk och postkolonial engelskspråkig skönlitteratur, liksom i kulturhistoria, teoribildning och didaktik. Jag har även lång erfarenhet som lärare och handledare inom akademiskt skrivande. Min undervisning bedrivs inom ämneslärarprogrammet och inom ramen för fristående kurser i engelska, från grund- till avancerad nivå.  Som handledare har jag främst arbetat med studenter som skriver examensarbeten och uppsatser med litteraturvetenskaplig inriktning, men jag handleder även inom det utbildningsvetenskapliga området.  

Nyckelord

Engelskspråkig litteratur, litteraturvetenskap, litteraturdidaktik, modernismen, amerikansk litteratur, brittisk litteratur

Publikationer

Forthcoming: Aijmer Rydsjö, Celia. ” “We Do No Harm, We Say What We Want, and We Get Paid for It”: Academic Work and Dignity in Stoner by John Williams. Exploring Work in English Studies: A Practice-Based Engagement, edited by Alistair Henry and Åke Persson, Palgrave Macmillan, 2021. 

Forthcoming: Aijmer Rydsjö, Celia and Åke Persson. “Afterword: Working to Take English Studies into the World”. Exploring Work in English Studies: A Practice-Based Engagement, edited by Alistair Henry and Åke Persson, Palgrave Macmillan, 2021. 

Forthcoming: Andersson Hval, Ulrika and Celia Aijmer Rydsjö. ”Klimatkrisen i klassrummet: klimatpsykologi och blivande ämneslärares reflektioner kring användandet av litteratur i undervisning om hållbar utveckling. Utbildning och lärande. Vol. 15, nr 1, 2021. 

Aijmer Rydsjö, Celia and Ann-Katrin Jonsson. “Making It News: Money and Marketing in Expatriate Modernist Little Magazines in Europe.” European Journal of Periodical Studies. Vol 1, no1, 2016, pp. 71-90.  

Aijmer Rydsjö, Celia and Ann-Katrin Jonsson. Exiles in Print: Modernism and Little Magazines in Paris 1921-1939. Peter Lang, 2016.

Aijmer Rydsjö, Celia and Ann-Katrin Jonsson. “Published by Us, Written by Us, Read by Us: Little Magazine Networks.” Global Review: A Bi-Annual Special Topics Journal - Archives & Networks of Modernism, edited by James Gifford, James Clawson and Fiona Tomkinson,  vol.1, no.1, 2013, pp. 39-67.

Aijmer Rydsjö, Celia and Ann-Katrin Jonsson. “Transition and Internationalism as Praxis.” Transnationality, Internationalism and Nationhood: European Avant-Garde in the First Half of the Twentieth Century. Groningen Studies on Cultural Change 48, edited by Hubert van den Berg and Lydia Gluchowska, Peeters, 2013.

Aijmer Rydsjö, Celia and Ann-Katrin Jonsson. “An Addition to the Bibliography of Virginia Woolf: The first translation into French.” Notes and Queries, vol. 58, no. 4, 2011, pp. 585-586.

Aijmer Rydsjö, Celia and Ann-Katrin Jonsson. “An Addition to the Bibliography of Virginia Woolf: Early translation into French.” Notes and Queries, vol. 58, no. 4, 2011, p. 586.

Aijmer, Celia and Gert Buelens. “Henry James and Senses of the Past”. Palgrave Advances in Henry James Studies, edited by Peter Rawlings. Palgrave Macmillan, 2007.

Aijmer, Celia. Houses of Fiction: Henry James and the Art of Homelessness. Gothenburg Studies in English, 2003.