Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Christina Karlsson

Universitetsadjunkt

Adjunkt/sjuksköterska

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.


Phil. Mag. Specialistsjuksköterska i vård av äldre.

Har tidigare arbetat som sjuksköterska i hemsjukvården, gruppboenden samt på Mava och Lungkliniken på Näl. Har också arbetat som regionkoordinator för Svenska Demensregistret, SveDem, då anställd av Karolinska Universitetssjukhuset. Sista åtta åren arbetat som demenssjuksköterska inom, korttidsvård, växelvård samt vård av personer med tidig demenssjukdom och BPSD-problem.

Har två publicerade vetenskapliga artiklar om palliativ vård i hemmet.