Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Daniel Jakobsson

Daniel Jakobsson

Skrivhandledare på bibliotek

daniel.jakobsson@hv.se G210a

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelning för Pedagogiskt stöd och utveckling.

Jag är skrivhandledare på Akademiskt språk och undervisar studenter i akademiskt skrivande. Du kan kontakta mig för att få hjälp med akademiskt skrivande, språkfrågor och textstruktur.
---
I work as a writing supervisor at the Language resource centre and teaches students in academic writing. You can contact me in order to get advices concerning your academic writing, language and structure.